KOSTRA nøkkeltall

Evje og Hornnes - 0937 (Aust-Agder)

Regnskap

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Evje og Hornnes Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 3,6 5,1 2,2 2,2 -0,3 2,4 3,7 4,1 1,6 0,2 2,0 3,4 3,0 1,9 0,2 2,9 4,1 3,7 2,2 1,5 3,0 4,0 3,8 2,6 1,9 2,7 3,7 2,9 1,2 0,2 2,7 3,7 2,9 1,2 0,2
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 1,7 4,0 1,6 1,0 0,4 2,0 2,7 2,6 1,6 0,6 1,4 2,3 1,8 1,8 1,2 1,5 2,1 1,8 1,2 1,1 1,4 2,0 1,9 1,3 1,2 1,3 2,4 1,5 1,0 0,5 1,3 2,4 1,5 1,0 0,5
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 18,1 19,3 17,4 17,5 15,7 20,1 23,3 25,0 24,1 23,0 14,9 17,4 19,2 19,4 17,7 19,0 20,9 21,8 21,7 20,6 16,0 17,8 18,3 17,9 17,0 15,9 17,0 17,4 16,8 12,9 15,9 17,0 17,4 16,8 12,9
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 17,0 27,3 26,9 26,0 33,4 30,1 31,5 31,8 39,7 41,8 39,4 40,5 39,5 40,1 47,0 37,2 40,1 40,1 42,2 48,0 34,8 37,7 36,5 39,1 43,8 36,6 41,3 42,2 45,8 49,3 36,6 41,3 42,2 45,8 49,3
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 69,8 73,2 75,6 77,2 81,9 86,0 85,3 87,4 91,2 94,0 93,4 93,2 92,7 95,3 105,1 101,1 101,3 101,9 105,6 111,0 98,9 98,9 98,6 101,8 106,7 109,7 106,4 105,0 109,5 110,1 109,7 106,4 105,0 109,5 110,1
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 52 546 54 931 57 283 59 460 62 461 53 725 54 957 55 446 56 733 61 876 56 285 58 873 61 096 62 753 64 774 49 775 52 158 53 619 55 124 57 316 50 630 53 174 54 801 56 328 58 501 49 502 51 307 52 378 53 754 55 680 49 502 51 307 52 378 53 754 55 680
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 9,8 12,2 13,5 13,5 12,8 6,9 10,2 10,9 11,0 8,4 5,8 8,7 9,5 10,9 10,4 7,9 10,7 11,7 12,3 12,0 7,8 10,4 11,4 12,2 11,8 5,5 8,3 9,1 9,1 8,6 5,5 8,3 9,1 9,1 8,6
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 9,4 20,3 16,8 10,5 11,5 11,0 10,8 14,5 17,3 14,0 12,3 12,0 11,2 11,5 14,9 14,5 14,7 14,5 15,2 16,2 15,1 14,9 14,6 15,3 16,7 12,0 11,9 10,9 11,8 12,7 12,0 11,9 10,9 11,8 12,7
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 25,6 38,7 62,9 47,1 33,7 31,1 39,3 35,7 31,4 33,1 25,8 27,8 31,1 31,3 31,4 31,3 32,6 34,9 36,0 33,8 35,2 39,1 40,1 44,9 41,5 30,7 29,3 37,5 25,8 11,8 30,7 29,3 37,5 25,8 11,8

Balansedata ble publisert med mangelfullt datagrunnlag for 2019.
Variabelen Egenfinansiering av investeringene i prosent av brutto driftsinntekter ble omdefinert til publiseringen 16.3.2020. Beklageligvis oppstod en fortegnsfeil slik at tallene som ble publisert 16. mars ble feil. Feilen er 30.3.2020 rettet for alle årgangene 2015 - 2019

Kommuneregnskap - flere tabeller i statistikkbanken

Fylkeskommuneregnskap - flere tabeller i statistikkbanken

 

 

Kontakt