KOSTRA nøkkeltall

Evje og Hornnes - 0937 (Aust-Agder)

Plan, byggesak og miljø

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Evje og Hornnes Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 2 4 4 1 0 37 47 48 38 22 143 137 143 123 133 1 870 1 741 1 682 1 607 1 392 1 924 1 800 1 731 1 644 1 440 60 78 53 59 35 60 78 53 59 35
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent 50 .. .. .. .. 30 15 16 23 19 13 10 19 29 26 24 19 19 26 26 24 19 19 26 27 26 12 9 11 7 26 12 9 11 7
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 133 164 144 122 127 1 708 1 781 1 986 1 738 1 076 7 383 6 199 6 189 5 706 5 927 88 326 80 866 79 021 74 668 71 711 93 745 86 591 85 306 80 561 77 458 3 673 2 475 2 816 2 913 2 963 3 673 2 475 2 816 2 913 2 963
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 116 102 52 20 .. 1 189 1 286 779 803 .. 3 862 4 186 2 406 2 420 .. 43 837 39 200 33 292 29 786 .. 46 642 42 169 36 334 32 788 .. 807 656 1 975 1 915 .. 807 656 1 975 1 915
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 19 10 9 8 .. 16 14 16 15 .. 15 15 16 14 .. 16 16 20 18 .. 16 16 20 18 .. 14 17 14 15 .. 14 17 14 15
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 32 14 19 8 .. 35 27 37 31 .. 31 28 34 32 .. 36 32 37 37 .. 36 33 38 37 .. 28 30 33 32 .. 28 30 33 32
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 12 6 10 9 6 16 18 16 10 13 17 19 17 18 21 18 18 18 18 17 18 17 17 18 17 24 37 15 25 17 24 37 15 25 17
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. 1 .. .. 2 .. 8 1 2 5 .. 42 70 33 33 .. 1 594 1 787 1 992 1 193 .. 1 965 1 787 2 367 1 573 .. 2 32 12 34 .. 2 32 12 34
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. .. .. .. 0 23 26 73 18 6 138 84 91 129 122 1 090 1 177 1 165 1 224 884 1 092 1 181 1 166 1 224 884 94 80 36 46 14 94 80 36 46 14
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 100 100 100 100 .. 92 96 100 100 .. 87 96 98 97 .. 90 92 97 95 .. 90 92 97 95 .. 98 35 91 86 .. 98 35 91 86
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. 50 50 50 .. .. 50 50 50 36 .. 50 50 49 47 .. 47 47 49 46 .. 47 46 49 46 .. 49 42 47 20 .. 49 42 47 20
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. 81 87 .. .. 67 64 76 69 90 74 86 82 71 82 84 86 86 81 83 84 86 86 81 83 86 87 101 96 84 86 87 101 96 84
Netto endring i antall boliger (antall) antall 15 11 .. .. .. 414 370 0 .. .. 690 1 130 0 .. .. 59 758 23 645 0 .. .. 62 408 23 930 0 .. .. 712 795 0 .. .. 712 795 0 .. ..

Kontakt