KOSTRA nøkkeltall

Evje og Hornnes - 0937 (Aust-Agder)

Kommunalt avløp

Oppdatert 15.06.2020.

Rettelogg for Kommunalt avløp

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunalt avløp

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Evje og Hornnes Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Selvkostgrad (prosent) prosent 100 100 100 100 100 99 100 94 100 95 98 98 100 93 100 97 96 98 97 99 97 96 98 97 99 95 90 91 97 91
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (kr) kr : 5 136 4 844 5 994 5 769 : 4 446 4 573 4 621 4 811 : 4 192 4 270 4 433 4 645 : 3 762 3 841 3 930 4 144 : 3 759 3 837 3 927 4 141 : 4 974 5 123 5 312 5 601
Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent .. 0,08 0,08 0,08 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,53 0,57 0,57 0,56 0,57 0,57 0,61 0,62 0,60 0,61 0,53 0,63 0,53 0,47 0,26
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt (prosent) prosent 1,8 1,8 1,7 98,2 97,4 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 45,5 47,3 50,0 53,9 41,1 53,9 55,5 57,7 60,9 35,1 27,0 70,8 17,3 73,2 61,2

Kontakt