KOSTRA nøkkeltall

Evje og Hornnes - 0937 (Aust-Agder)

Husholdningsavfall

Oppdatert 15.06.2020.

Rettelogg for Husholdningsavfall

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Husholdningsavfall

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Evje og Hornnes Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (kr) kr : 2 604 2 698 2 752 2 820 : 2 584 2 595 2 761 2 900 : 2 467 2 514 2 624 2 690 : 2 666 2 715 2 774 2 851 : 2 668 2 717 2 777 2 855 : 2 955 3 030 3 076 3 134
Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent) prosent 38,7 34,8 38,6 43,9 39,9 37,8 38,9 40,2 39,2 43,3 33,9 34,5 34,4 34,9 33,3 37,8 38,0 39,0 40,0 40,8 37,9 38,1 39,0 39,8 40,7 39,8 38,5 41,2 42,3 42,6
Selvkostgrad (prosent) prosent 100 97 100 100 100 0 0 0 100 99 0 0 0 98 100 98 100 99 99 99 98 100 99 99 99 0 0 0 100 98
Husholdningsavfall per innbygger (fylke og land) (kg) kg .. .. .. 0,0 0,0 480,0 485,7 479,6 461,7 480,7 495,1 502,8 504,4 496,3 503,2 453,8 448,5 440,6 436,2 444,5 438,8 433,0 425,8 420,4 427,0 517,7 500,4 515,2 519,5 500,7

Kontakt