KOSTRA nøkkeltall

Evje og Hornnes - 0937 (Aust-Agder)

Helse- og omsorgstjenester

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Evje og Hornnes Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 23 875 24 730 26 049 28 031 30 441 25 922 27 239 28 651 31 110 32 407 29 066 30 723 32 209 34 569 37 041 23 072 24 341 25 456 27 245 28 772 22 599 23 751 24 800 26 539 28 025 22 555 23 781 25 456 27 645 29 163 22 555 23 781 25 456 27 645 29 163
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 292,0 291,6 309,8 333,1 317,6 303,4 302,9 318,4 322,7 339,3 369,8 369,2 376,4 387,9 394,1 289,9 292,3 300,0 306,2 313,7 278,7 280,6 288,0 293,5 300,2 279,2 282,5 292,8 307,3 322,1 279,2 282,5 292,8 307,3 322,1
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 31,4 30,9 30,2 31,3 30,5 32,8 31,3 30,3 30,1 32,5 32,9 33,4 33,1 34,1 34,9 30,9 31,4 31,1 31,9 32,4 30,0 30,3 30,0 30,8 31,3 29,7 28,8 29,0 29,8 30,2 29,7 28,8 29,0 29,8 30,2
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent 79,8 83,4 83,3 79,5 83,5 75,2 75,9 75,9 75,4 78,2 78,3 79,2 79,1 78,4 79,0 76,9 77,5 77,6 77,5 77,7 76,4 77,0 77,2 77,1 77,5 82,4 82,7 82,7 81,6 82,3 82,4 82,7 82,7 81,6 82,3
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk 0,37 0,40 0,40 0,45 0,41 0,49 0,48 0,48 0,49 0,48 0,51 0,50 0,51 0,52 0,54 0,54 0,54 0,55 0,56 0,58 0,54 0,54 0,55 0,56 0,58 0,47 0,46 0,47 0,50 .. 0,47 0,46 0,47 0,50 ..
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent 30,4 34,4 32,3 32,0 32,2 34,8 33,9 34,0 32,9 32,0 38,0 38,0 37,0 36,2 35,0 33,3 32,9 32,4 31,6 30,3 33,0 32,5 32,0 31,2 30,0 33,7 32,6 32,4 32,3 .. 33,7 32,6 32,4 32,3 ..
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent 63,3 56,1 61,3 60,5 62,2 44,5 45,6 47,1 31,1 47,8 41,2 42,1 43,1 27,3 42,4 46,1 46,5 47,0 47,5 47,9 45,8 46,3 46,8 47,4 47,8 51,7 54,1 54,4 54,6 .. 51,7 54,1 54,4 54,6 ..
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent 12,3 11,0 10,8 10,9 7,5 13,9 16,3 12,5 12,3 12,5 13,7 14,6 13,4 12,7 12,6 13,2 13,0 12,6 12,1 11,9 13,6 13,3 12,9 12,4 12,1 13,0 13,0 13,4 11,1 12,9 13,0 13,0 13,4 11,1 12,9
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)1 prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 87,5 89,3 89,1 91,2 81,5 89,6 91,4 91,2 91,3 92,1 86,9 87,7 89,2 89,7 91,0 83,7 84,2 86,6 87,8 89,3 89,7 89,7 90,4 90,4 90,9 89,7 89,7 90,4 90,4 90,9
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr 3 738 3 825 4 411 4 402 4 244 3 028 3 203 3 470 3 835 3 916 3 019 3 178 3 330 3 581 3 852 3 119 3 295 3 439 3 710 3 842 3 097 3 251 3 381 3 642 3 794 3 031 3 188 3 134 4 236 3 106 3 031 3 188 3 134 4 236 3 106
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 1,0 1,1 1,0 1,1 6,5 6,0 5,9 5,4 5,5 11,6 11,2 10,7 10,2 9,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer 0,67 0,16 0,60 0,52 0,33 0,44 0,35 0,44 0,43 0,46 0,41 0,39 0,46 0,50 0,50 0,54 0,56 0,55 0,57 0,56 0,53 0,55 0,55 0,56 0,55 0,51 0,49 0,44 0,57 0,41 0,51 0,49 0,44 0,57 0,41
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,79 0,69 0,00 0,00 0,00 0,73 0,79 0,64 0,64 0,65 0,67 0,69 0,65 0,66 0,67 0,68 0,70 0,49 0,44 0,54 0,47 0,56 0,49 0,44 0,54 0,47 0,56
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 4,9 5,6 5,4 5,6 7,2 4,7 4,8 4,8 5,1 5,2 5,3 5,6 5,4 5,5 5,7 4,6 4,7 4,6 4,8 5,0 4,4 4,6 4,5 4,7 4,8 4,1 4,4 4,3 4,5 4,8 4,1 4,4 4,3 4,5 4,8
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 10,9 9,1 12,7 12,4 14,6 10,7 10,6 11,0 11,5 11,3 12,9 12,8 13,2 13,5 14,0 10,5 10,7 11,1 11,3 11,5 10,5 10,6 11,0 11,2 11,4 10,3 10,3 10,7 10,6 11,0 10,3 10,3 10,7 10,6 11,0
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 10,1 10,5 10,5 10,4 10,7 9,1 9,1 9,4 9,8 10,9 10,5 10,6 10,7 11,5 11,2 9,1 9,2 9,5 9,6 9,7 9,0 9,1 9,4 9,5 9,5 8,8 8,9 9,1 9,7 9,7 8,8 8,9 9,1 9,7 9,7
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) årsverk 43,0 37,8 42,5 34,6 42,0 28,3 30,8 34,4 37,1 49,0 41,9 44,6 46,0 50,0 50,4 33,7 36,6 38,9 42,1 44,1 33,6 36,6 39,0 42,5 44,5 33,8 37,0 40,0 41,3 48,5 33,8 37,0 40,0 41,3 48,5
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent) prosent 106,3 109,3 106,7 100,0 105,6 92,3 93,2 90,5 91,1 93,1 101,1 97,3 92,4 94,0 92,7 88,6 91,8 90,6 90,6 93,4 83,3 87,7 88,6 88,4 90,0 107,2 101,9 100,4 102,1 98,0 107,2 101,9 100,4 102,1 98,0
1Fram til og med 2016 beregnet en indikatoren som andel PLASSER i enerom. Etter det gjelder alle år bare andel enerom.

Kontakt