KOSTRA nøkkeltall

Evje og Hornnes - 0937 (Aust-Agder)

Barnevern

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Evje og Hornnes Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 7 152 7 731 8 873 8 414 9 635 6 754 7 068 7 180 7 567 9 448 7 292 7 748 8 693 8 918 9 396 6 415 6 854 7 978 8 318 8 393 6 451 6 879 7 972 8 384 8 372 6 021 6 261 8 205 8 283 8 344 6 021 6 261 8 205 8 283 8 344
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 4,1 8,4 7,6 5,1 7,3 4,2 4,9 4,8 4,4 5,2 4,4 4,8 5,0 4,4 4,1 4,3 4,6 4,6 4,5 4,6 4,3 4,6 4,7 4,5 4,6 4,6 5,3 5,0 4,7 5,3 4,6 5,3 5,0 4,7 5,3
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 5,5 7,9 7,3 6,4 6,7 4,4 5,3 5,2 5,1 5,4 4,8 5,0 5,2 4,7 4,3 4,4 4,7 4,9 4,8 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 4,8 4,9 5,3 5,4 5,1 5,6 4,9 5,3 5,4 5,1 5,6
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 6,7 5,6 5,4 6,0 5,7 4,1 4,3 4,4 4,5 4,9 4,4 4,5 4,4 4,5 4,4 3,7 3,8 3,9 3,9 3,8 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 4,5 4,5 4,5 4,3 4,3 4,5 4,5 4,5 4,3 4,3
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 31 938 25 971 29 752 30 979 32 052 51 229 51 865 54 010 58 396 56 243 49 483 53 271 53 649 58 511 68 516 43 172 44 795 46 496 49 927 54 769 44 612 46 002 47 588 51 176 56 096 36 160 32 212 36 710 41 295 43 217 36 160 32 212 36 710 41 295 43 217
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 35 810 39 489 36 535 22 471 30 833 25 400 24 690 27 441 35 346 35 227 31 842 33 890 38 027 33 018 46 862 33 347 34 874 37 963 39 258 41 690 33 639 34 898 37 956 39 325 42 003 25 169 31 647 35 315 37 160 35 012 25 169 31 647 35 315 37 160 35 012
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 239 615 276 786 315 688 369 308 330 588 360 589 349 630 325 817 359 051 404 201 350 736 367 208 417 632 430 280 415 126 376 779 392 767 429 998 443 890 444 076 373 089 390 110 427 473 441 638 440 588 302 779 327 562 411 222 394 338 404 699 302 779 327 562 411 222 394 338 404 699
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 22,6 23,7 23,5 22,6 22,3 22,8 22,8 23,2 21,4 20,8 19,5 19,2 19,2 17,6 16,4 20,0 19,9 19,9 18,9 18,6 19,7 19,8 19,6 18,7 18,3 22,3 24,3 22,4 21,3 20,3 22,3 24,3 22,4 21,3 20,3
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 100 95 98 98 100 83 78 79 81 88 76 83 85 87 86 82 85 86 87 88 83 86 87 88 89 75 87 90 94 93 75 87 90 94 93

Kontakt