KOSTRA nøkkeltall

Etnedal - 3450 (Innlandet)

Regnskap

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Etnedal Kostragruppe 14 Landet uten Oslo Landet Innlandet
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent . . . 2,8 4,8 5,2 3,4 4,6 3,3 4,3 3,7 2,2 1,5 2,5 4,2 3,8 2,6 1,9 2,7 4,3 . . . 1,2 4,8
Årets merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent . . . -0,1 0,0 1,7 1,5 2,5 0,0 -0,2 1,8 1,2 1,1 0,0 0,0 1,9 1,3 1,2 0,0 0,0 . . . 0,0 0,0
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent . . . 25,9 25,5 20,4 21,2 22,6 29,1 29,3 21,8 21,7 20,6 22,4 23,0 18,3 17,9 17,0 18,6 19,1 . . . 25,0 25,0
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent . . . .. -0,9 31,7 31,7 32,6 26,0 30,1 40,1 42,2 48,3 50,3 48,6 36,5 39,1 44,4 46,0 44,2 . . . 46,1 41,2
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent . . . 73,6 77,6 97,6 98,3 98,5 91,0 89,8 101,9 105,6 111,0 116,3 114,5 98,6 101,8 106,7 111,6 109,8 . . . 114,6 111,2
Frie inntekter per innbygger (kr) kr . . . 85 438 90 924 50 325 51 848 53 841 81 426 86 045 53 619 55 124 57 318 59 398 63 840 54 801 56 328 58 503 60 867 65 717 . . . 60 224 64 799
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent . . . 26,7 27,8 11,3 12,4 14,2 16,1 19,1 11,7 12,3 12,4 11,8 13,7 11,4 12,2 12,1 11,5 13,4 . . . 12,9 15,5
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent . . . 8,4 16,9 13,4 12,6 12,6 21,0 11,5 14,5 15,2 16,3 15,7 13,9 14,6 15,3 16,7 16,0 14,5 . . . 14,6 10,9
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent . . . 40,3 19,0 51,2 58,3 45,9 39,3 34,2 34,9 36,0 33,8 34,9 37,8 40,1 44,9 41,5 38,4 39,1 . . . 26,1 29,5

Kontakt