KOSTRA nøkkeltall

Etne - 1211 (Hordaland)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Etne Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Hordaland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 5 6 1 1 37 47 48 38 143 137 143 123 1 870 1 741 1 682 1 607 1 924 1 800 1 731 1 644 142 138 155 130
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent 44 200 50 67 30 15 16 23 13 10 19 29 24 19 19 26 24 19 19 26 19 20 17 40
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 121 94 70 99 1 708 1 781 1 986 1 738 7 383 6 199 6 189 5 706 88 326 80 866 78 670 74 668 93 745 86 591 84 955 80 561 9 367 8 120 6 959 6 596
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 39 53 35 .. 1 189 970 779 .. 3 862 3 490 2 406 .. 43 837 39 200 33 292 .. 46 642 42 169 36 334 .. 3 618 3 137 3 871
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. .. 1 14 .. 16 14 16 .. 15 15 16 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 15 15 23
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. .. 1 51 .. 35 27 37 .. 31 28 34 .. 36 32 37 .. 36 33 38 .. 38 37 52
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 27 .. 30 31 16 18 16 10 17 19 17 18 18 18 18 18 18 17 18 18 23 16 19 21
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. 0 .. .. 8 1 2 .. 42 70 33 .. 1 594 1 785 1 992 .. 1 965 1 785 2 367 .. 461 342 603
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall 8 .. 10 11 23 26 73 18 138 84 91 129 1 090 1 177 1 307 1 224 1 092 1 181 1 308 1 224 185 195 221 197
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. .. 100 100 .. 92 96 100 .. 87 96 98 .. 90 89 97 .. 90 89 97 .. 83 94 95
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. .. .. .. 50 50 50 .. 50 50 49 .. 47 46 49 .. 47 46 49 .. 48 50 50
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. 59 .. .. 67 64 75 69 74 86 84 71 84 86 86 81 84 86 86 81 88 90 87 81
Netto endring i antall boliger (antall) antall 27 -44 .. .. 414 370 0 .. 690 1 130 0 .. 59 758 23 645 0 .. 62 408 23 930 0 .. 3 338 1 942 0 ..

Kontakt