KOSTRA nøkkeltall

Engerdal - 0434 (Hedmark)

Kommunalt avløp

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunalt avløp

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Engerdal Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Hedmark
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Selvkostgrad (prosent) prosent 74 71 68 64 0 0 0 0 97 99 100 97 97 99 100 97 0 0 0 0
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr 5 700 6 210 6 500 7 150 3 743 3 871 3 892 4 137 3 724 3 774 3 894 4 146 3 721 3 771 3 891 4 143 4 738 4 794 4 887 5 195
Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent .. .. 0,08 0,64 .. .. .. .. 0,53 0,57 0,56 0,56 0,57 0,61 0,61 0,60 0,46 0,58 0,77 0,73
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt (prosent) prosent .. .. .. 93,1 .. .. .. .. 45,5 47,3 50,0 51,3 53,9 55,5 57,7 58,7 66,0 72,6 76,4 71,2

Kontakt