KOSTRA nøkkeltall

Engerdal - 0434 (Hedmark)

Kommunal vannforsyning

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunal vannforsyning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Engerdal Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Hedmark Hedmark
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Selvkostgrad (prosent) prosent 78 70 61 68 83 0 0 0 0 76 97 97 98 98 91 97 97 98 98 91 0 0 0 0 97 0 0 0 0 97
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr 6 000 6 510 6 800 7 450 7 450 4 089 4 249 4 240 4 490 4 490 3 349 3 413 3 566 3 739 3 739 3 345 3 409 3 562 3 735 3 735 3 712 3 750 3 940 4 170 4 170 3 712 3 750 3 940 4 170 4 170
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent 0,00 0,10 0,10 7,19 14,18 .. .. .. .. .. 0,66 0,69 0,66 0,66 0,67 0,67 0,70 0,67 0,67 0,68 0,71 0,76 0,67 0,72 0,69 0,71 0,76 0,67 0,72 0,69
E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 .. .. .. .. .. 98,0 99,0 98,7 98,7 99,4 98,3 99,2 98,9 98,9 99,5 98,8 99,0 88,3 96,2 99,9 98,8 99,0 88,3 96,2 99,9
Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent) prosent 19,4 19,4 19,5 19,6 19,6 .. .. .. .. .. 29,8 30,4 29,4 29,4 29,9 30,1 30,9 30,3 29,7 30,7 35,9 35,5 32,6 34,3 32,1 35,9 35,5 32,6 34,3 32,1

Kontakt