KOSTRA nøkkeltall

Engerdal - 0434 (Hedmark)

Eiendomsforvaltning

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Engerdal Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Hedmark
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 10,7 11,0 10,1 10,5 9,7 9,9 10,1 10,2 8,7 8,9 8,9 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 8,5 9,0 9,0 9,1
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 477 336 498 797 218 269 351 329 242 258 271 278 246 259 279 288 315 403 376 424
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 13,47 10,93 10,98 11,66 9,67 9,53 9,76 9,88 5,08 5,12 5,17 5,12 4,89 4,94 4,95 4,94 5,31 5,31 5,29 5,17
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 45 68 98 92 86 76 70 75 86 94 100 99 93 101 109 109 77 74 69 75
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 444 609 597 603 498 536 533 567 482 515 517 562 481 525 540 581 511 550 569 620
Herav utgifter til renhold (kr) kr 128 165 172 146 141 156 162 161 144 152 157 161 143 150 156 159 167 179 178 181
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 97 126 129 146 115 123 121 137 102 109 111 126 101 109 113 127 114 127 135 156
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt