KOSTRA nøkkeltall

Eigersund - 1101 (Rogaland)

Kommunal vannforsyning

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunal vannforsyning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Eigersund Kostragruppe 07 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Selvkostgrad (prosent) prosent 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 93 99 98 100 100 95 98 98 96 101 96 97 98 98 98 96 97 98 98 98 92 94 98 97 100
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (kr) kr 2 138 883 794 794 953 2 757 2 876 3 158 3 429 3 353 3 121 3 141 3 183 3 521 2 827 2 966 3 040 3 110 3 278 2 794 3 349 3 429 3 568 3 749 3 881 3 345 3 425 3 564 3 744 3 876 2 523 2 583 2 617 2 842 2 920
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent 1,15 0,97 1,15 0,77 0,61 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,69 0,66 0,66 0,67 0,70 0,70 0,67 0,67 0,68 0,71 0,57 0,60 0,63 0,64 0,60
E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 99,0 98,7 98,7 99,4 99,1 99,2 98,9 98,9 99,5 99,3 99,5 99,2 99,4 99,8 99,8
Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent) prosent 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 30,4 29,4 29,4 29,9 29,8 30,9 30,3 29,7 30,7 30,5 32,6 23,0 22,1 25,4 26,1

Kontakt