KOSTRA nøkkeltall

Eidsberg - 0125 (Østfold)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Eidsberg Kostragruppe 07 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Østfold Østfold
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 3,5 3,6 3,8 4,3 4,3 3,1 3,0 3,2 3,2 3,4 2,9 2,9 3,0 3,1 3,5 3,4 3,4 3,4 3,5 3,9 3,8 3,9 3,9 3,9 4,1 3,8 3,9 4,0 4,0 4,2 3,1 3,3 3,3 3,3 3,5 3,1 3,3 3,3 3,3 3,5
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,8 0,8 0,9 1,3 1,4 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 0,8 0,8 0,8 0,9 1,2 0,9 0,9 0,9 0,9 1,3 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,5 0,4 0,5 0,5 0,6 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) (1000 kr) 1000 kr 12 921 13 876 15 345 16 201 15 798 233 766 247 120 269 285 289 962 313 996 143 028 151 067 160 907 172 974 206 065 395 017 422 424 456 444 472 513 622 710 4 223 843 4 399 063 4 743 091 5 018 295 5 506 838 4 865 165 5 115 506 5 500 394 5 917 151 6 479 687 230 821 263 280 264 540 271 612 303 703 230 821 263 280 264 540 271 612 303 703
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 1 736 1 861 2 070 2 468 2 609 1 463 1 500 1 649 1 730 1 913 1 520 1 593 1 756 1 905 2 173 1 895 2 002 2 100 2 222 2 669 1 998 2 097 2 224 2 354 2 549 2 036 2 148 2 297 2 428 2 627 1 516 1 672 1 771 1 832 2 072 1 516 1 672 1 771 1 832 2 072
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 82 186 184 362 365 341 549 620 1 012 1 645 637 377 443 1 559 881 767 1 685 1 172 994 910 865 954 934 1 053 1 270 918 1 046 1 166 1 239 1 574 875 620 398 814 1 182 875 620 398 814 1 182
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall 7,0 6,0 5,8 4,5 5,0 3,6 3,3 3,6 3,7 3,6 4,0 3,9 4,0 3,6 3,8 4,0 4,6 4,9 5,2 5,2 4,5 4,7 4,7 4,8 4,9 4,3 4,6 4,6 4,7 4,8 3,2 3,1 3,2 3,2 3,4 3,2 3,1 3,2 3,2 3,4
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall 30,7 36,8 28,0 28,5 24,4 32,9 35,9 28,0 26,7 23,8 30,2 30,3 26,5 27,1 25,3 30,3 31,8 26,9 27,1 22,4 31,4 33,1 28,2 29,0 25,5 34,3 35,8 31,1 30,7 27,2 27,4 29,9 25,4 26,3 22,8 27,4 29,9 25,4 26,3 22,8
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 8,0 8,0 8,1 7,9 7,5 13,6 13,5 13,8 14,0 13,4 15,6 15,5 15,4 15,3 15,8 19,1 19,0 18,6 19,0 19,1 14,3 14,2 13,8 13,8 13,8 13,9 13,7 13,3 13,2 13,3 6,8 6,6 6,4 6,5 6,8 6,8 6,6 6,4 6,5 6,8
Omløpshastighet for bøker (antall) antall 1,4 0,8 0,7 0,7 0,7 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,6 0,6 0,6 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 1,0 0,7 0,7 0,7 0,8 1,0 0,7 0,8 0,8 0,8 1,3 0,9 1,0 1,0 1,0 1,3 0,9 1,0 1,0 1,0
Brutto driftsutgifter til folkebibliotek (1000 kr) 1000 kr 4 333 4 392 4 594 5 024 5 847 99 457 106 816 107 460 113 944 114 578 57 310 60 593 59 560 63 446 71 366 127 320 136 783 135 024 145 728 184 854 1 366 243 1 415 105 1 438 518 1 506 447 1 565 876 1 535 529 1 605 097 1 637 569 1 731 479 1 810 409 70 746 76 314 77 516 80 393 85 838 70 746 76 314 77 516 80 393 85 838
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. Det vises ikke besøk og forestillinger separat for norske filmer for Bygdekinoen. I disse kommunene er visningsted satt lik en kinosal.

Kontakt