KOSTRA nøkkeltall

Eidsberg - 0125 (Østfold)

Kommunalt avløp

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunalt avløp

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Eidsberg Kostragruppe 07 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Østfold Østfold Østfold
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Selvkostgrad (prosent) prosent 76 100 100 100 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 99 0 0 0 0 107 97 99 100 97 94 97 99 100 97 94 0 0 0 0 99 0 0 0 0 99 0 0 0 0 99
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr 5 400 5 048 4 350 4 350 2 850 4 337 4 258 4 586 4 586 4 818 3 901 3 517 3 961 3 961 4 354 3 566 3 624 3 710 3 710 3 819 3 762 3 823 3 923 3 930 4 142 3 759 3 819 3 920 3 927 4 139 4 395 4 517 4 506 4 506 4 750 4 395 4 517 4 506 4 506 4 750 4 395 4 517 4 506 4 506 4 750
Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent 1,10 1,42 1,18 0,36 0,04 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,53 0,57 0,57 0,56 0,57 0,57 0,61 0,62 0,60 0,61 0,54 0,58 0,51 0,59 0,67 0,54 0,58 0,51 0,59 0,67 0,54 0,58 0,51 0,59 0,67
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt (prosent) prosent 100,0 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 45,5 47,3 50,0 53,9 41,1 53,9 55,5 57,7 60,9 35,1 24,7 41,7 40,3 58,5 49,8 24,7 41,7 40,3 58,5 49,8 24,7 41,7 40,3 58,5 49,8

Kontakt