KOSTRA nøkkeltall

Eidsberg - 0125 (Østfold)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Eidsberg Kostragruppe 07 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Østfold
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 8,4 8,1 8,0 8,0 7,1 8,6 8,7 8,9 8,9 8,9 7,4 7,6 7,5 7,8 8,0 7,8 7,9 7,9 8,2 8,3 8,7 8,9 8,9 9,0 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 9,0 8,0 8,0 8,3 8,1 7,8
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 408 363 430 417 381 257 266 283 303 312 226 247 255 297 221 229 207 285 283 305 242 258 271 278 299 246 259 279 288 313 212 204 275 289 279
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 4,86 4,91 4,91 4,91 4,85 4,64 4,44 4,62 4,46 4,57 4,72 4,81 4,80 4,82 4,95 5,77 5,74 5,84 5,76 5,71 5,08 5,12 5,17 5,12 4,94 4,89 4,94 4,95 4,94 4,78 4,25 4,88 4,97 4,99 4,48
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 147 84 93 84 117 68 69 78 71 80 94 96 103 105 73 60 71 77 79 83 86 94 100 99 101 93 101 109 109 112 72 68 75 85 100
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 516 535 520 529 531 474 522 519 578 571 483 502 522 551 555 470 478 482 528 569 482 515 517 562 602 481 525 540 581 613 525 475 487 496 559
Herav utgifter til renhold (kr) kr 192 189 194 198 202 131 154 152 161 164 162 163 165 178 174 138 146 149 157 169 144 152 157 161 173 143 150 156 159 170 176 159 162 163 186
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 82 93 108 120 121 99 107 108 127 120 105 108 114 122 112 105 111 114 131 134 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 109 99 103 115 126
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt