KOSTRA nøkkeltall

Eid - 1443 (Sogn og Fjordane)

Regnskap

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Eid Kostragruppe 08 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Sogn og Fjordane
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 2,1 1,4 4,5 -1,6 2,6 4,1 3,8 1,6 2,3 2,8 2,6 1,5 2,9 4,1 3,7 2,2 3,0 4,0 3,8 2,6 3,7 3,0 3,5 2,1
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 2,4 2,1 0,7 0,0 1,7 2,4 2,0 1,0 1,5 1,7 1,5 1,1 1,5 2,1 1,8 1,2 1,4 2,0 1,9 1,3 1,3 1,5 1,4 1,0
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 56,1 37,7 35,0 34,6 18,4 20,9 21,2 21,6 15,4 15,6 16,4 17,2 19,0 20,9 21,7 21,8 16,0 17,8 18,2 17,9 16,9 17,6 19,4 19,3
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 41,3 108,6 90,4 94,0 44,3 50,6 51,9 55,1 45,9 49,1 50,1 51,7 36,6 39,6 39,5 42,3 34,2 37,2 35,9 39,1 42,9 46,7 52,6 51,8
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 147,4 163,0 144,8 152,2 108,3 111,3 114,1 120,2 101,2 102,1 103,2 106,2 101,1 101,3 101,9 105,6 98,9 98,9 98,6 101,8 97,3 100,3 100,5 103,5
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 50 665 52 725 54 208 57 555 48 134 50 236 51 409 53 000 51 809 53 962 55 170 56 830 49 775 52 158 53 619 55 124 50 630 53 174 54 801 56 328 56 136 57 848 60 006 61 989
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 3,7 5,3 5,9 5,7 6,0 7,9 9,1 10,1 4,4 5,5 6,4 7,4 7,2 8,5 10,1 11,2 7,1 8,3 9,6 10,9 6,1 6,1 6,6 7,7
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 20,4 55,6 22,6 14,5 16,0 20,2 18,8 16,3 13,6 15,3 13,4 13,3 14,5 14,7 14,5 15,2 15,1 14,9 14,6 15,3 16,5 18,6 15,4 14,3
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 16,0 15,8 21,2 10,4 26,0 27,6 23,9 23,4 20,3 21,5 24,1 21,6 23,9 24,7 24,5 25,8 27,4 30,7 29,3 34,3 32,4 32,1 31,0 27,1

Kontakt