KOSTRA nøkkeltall

Eid - 1443 (Sogn og Fjordane)

Kommunalt avløp

Oppdatert 15.06.2020.

Rettelogg for Kommunalt avløp

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunalt avløp

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Eid Kostragruppe 08 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Sogn og Fjordane
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Selvkostgrad (prosent) prosent 100 100 100 100 100 99 97 94 99 100 99 96 100 99 109 97 96 98 97 99 97 96 98 97 99 99 95 100 98 99
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (kr) kr .. 2 670 3 846 4 465 4 465 .. 3 569 3 591 3 665 3 988 .. 3 566 3 624 3 710 3 819 .. 3 762 3 841 3 930 4 144 .. 3 759 3 837 3 927 4 141 .. 3 170 3 225 3 356 3 547
Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent 0,46 0,40 0,42 0,05 0,06 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,53 0,57 0,57 0,56 0,57 0,57 0,61 0,62 0,60 0,61 0,33 0,31 0,35 0,34 0,33
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt (prosent) prosent 72,4 79,5 79,5 79,5 79,5 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 45,5 47,3 50,0 53,9 41,1 53,9 55,5 57,7 60,9 35,1 57,9 53,9 48,3 56,3 62,8

Kontakt