KOSTRA nøkkeltall

Eid - 1443 (Sogn og Fjordane)

Helse- og omsorgstjenester

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Eid Kostragruppe 08 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Sogn og Fjordane
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 22 945 26 006 29 663 31 003 32 476 20 318 21 604 22 976 24 892 29 357 27 027 28 573 29 920 32 236 34 180 23 072 24 341 25 456 27 245 28 772 22 599 23 751 24 800 26 539 28 025 30 200 31 972 33 967 35 992 38 433
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 294,0 315,3 344,1 352,3 349,7 250,2 256,4 264,1 273,5 317,5 349,9 355,3 367,8 368,7 378,1 289,9 292,3 300,0 306,2 313,7 278,7 280,6 288,0 293,5 300,2 364,4 365,6 382,6 382,9 397,0
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 28,2 29,7 34,7 32,4 32,8 28,3 28,4 28,0 28,6 32,9 33,3 33,7 33,2 34,6 34,6 30,9 31,4 31,1 31,9 32,4 30,0 30,3 30,0 30,8 31,3 33,0 33,8 34,1 34,7 35,2
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent 75,8 75,9 71,6 75,6 77,9 78,3 78,4 78,7 77,9 77,7 77,3 77,8 77,7 77,9 78,9 76,9 77,5 77,6 77,5 77,7 76,4 77,0 77,2 77,1 77,5 73,3 73,7 74,8 75,4 75,8
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk 0,59 0,61 0,60 0,65 0,63 0,51 0,49 0,50 0,51 0,54 0,53 0,53 0,54 0,53 0,57 0,54 0,54 0,55 0,56 0,58 0,54 0,54 0,55 0,56 0,58 0,59 0,55 0,59 0,58 ..
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent 30,0 31,0 32,8 31,8 30,4 32,3 33,2 33,0 31,8 32,7 36,2 35,9 36,4 36,2 34,0 33,3 32,9 32,4 31,6 30,3 33,0 32,5 32,0 31,2 30,0 36,6 39,5 38,7 37,5 ..
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent 37,7 38,6 38,5 38,8 37,1 51,5 51,6 52,0 36,4 49,9 45,1 45,6 45,8 29,9 46,2 46,1 46,5 47,0 47,5 47,9 45,8 46,3 46,8 47,4 47,8 37,6 37,9 37,6 39,9 ..
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent 15,4 16,7 14,9 14,0 11,9 10,1 13,9 9,4 9,3 9,9 12,9 10,9 12,3 12,0 11,9 13,2 13,0 12,6 12,1 11,9 13,6 13,3 12,9 12,4 12,1 13,3 13,7 13,3 12,7 12,5
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent) prosent 60,7 60,7 100,0 100,0 100,0 84,9 84,5 90,9 92,2 91,3 90,0 90,6 91,3 91,8 94,3 86,9 87,7 89,2 89,7 91,0 83,7 84,2 86,6 87,8 89,3 84,6 86,9 92,9 92,5 92,9
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr 2 839 2 880 2 974 3 021 3 072 3 497 3 653 3 892 4 200 4 187 3 041 3 255 3 349 3 606 3 850 3 119 3 295 3 439 3 710 3 842 3 097 3 251 3 381 3 642 3 794 3 059 3 207 3 333 3 683 3 923
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 1,0 1,3 0,4 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 1,1 6,5 6,0 5,9 5,4 5,5 11,6 11,2 10,7 10,2 9,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer 0,31 0,31 0,37 0,21 0,38 0,49 0,38 0,62 0,58 0,54 0,44 0,52 0,46 0,49 0,49 0,54 0,56 0,55 0,57 0,56 0,53 0,55 0,55 0,56 0,55 0,39 0,38 0,39 0,43 0,43
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,68 0,00 0,00 0,00 0,73 0,77 0,64 0,64 0,65 0,67 0,69 0,65 0,66 0,67 0,68 0,70 0,58 0,79 0,74 0,84 0,83
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 4,5 4,6 4,8 3,5 4,2 4,6 4,6 4,6 4,9 4,9 4,6 4,8 4,7 4,9 5,0 4,6 4,7 4,6 4,8 5,0 4,4 4,6 4,5 4,7 4,8 5,2 5,3 5,3 5,4 5,6
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 11,3 11,2 12,0 13,7 14,9 9,9 10,2 10,3 10,6 11,3 11,7 11,8 12,1 12,4 12,4 10,5 10,7 11,1 11,3 11,5 10,5 10,6 11,0 11,2 11,4 12,8 12,7 13,4 13,9 14,1
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 9,6 9,6 9,4 11,4 11,9 8,3 8,2 8,7 8,7 10,4 9,6 9,7 10,1 10,2 10,5 9,1 9,2 9,5 9,6 9,7 9,0 9,1 9,4 9,5 9,5 10,8 10,7 11,1 11,1 11,1
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) årsverk 31,5 29,1 29,9 41,2 38,5 35,8 40,2 44,2 48,9 48,3 40,4 43,1 45,4 47,5 51,2 33,7 36,6 38,9 42,1 44,1 33,6 36,6 39,0 42,5 44,5 38,4 39,6 43,7 45,6 47,6
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent) prosent 83,9 86,2 85,9 125,0 100,0 89,9 94,3 90,3 89,4 93,8 90,2 92,8 91,1 91,9 95,6 88,6 91,8 90,6 90,6 93,4 83,3 87,7 88,6 88,4 90,0 98,0 93,7 91,5 97,9 101,7

Kontakt