KOSTRA nøkkeltall

Eid - 1443 (Sogn og Fjordane)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Eid Kostragruppe 08 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Sogn og Fjordane
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 954 1 024 1 144 1 127 1 208 887 959 1 013 1 082 1 290 1 156 1 244 1 280 1 404 1 483 1 042 1 119 1 153 1 242 1 292 1 002 1 069 1 106 1 180 1 228 1 300 1 403 1 468 1 616 1 715
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 729 784 922 892 946 724 798 858 837 995 910 952 968 1 080 1 129 831 897 929 993 1 036 804 861 897 950 990 1 076 1 174 1 248 1 361 1 466
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 226 239 223 235 262 163 161 154 245 296 246 292 311 324 353 211 222 224 248 255 198 207 209 230 238 224 230 221 255 249
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 665 741 840 797 800 659 712 739 785 978 852 919 934 1 020 1 061 762 807 822 889 918 740 778 794 849 880 924 1 018 1 042 1 176 1 256
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr 81 101 78 82 84 23 8 -5 71 88 59 80 90 83 113 60 60 57 71 65 60 59 56 69 65 49 50 34 60 66
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 583 640 762 714 716 636 703 744 714 890 794 838 844 937 947 702 747 765 818 853 680 718 738 780 815 875 968 1 008 1 116 1 190
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,41 0,39 0,39 0,39 0,39 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,72 0,70 0,69 0,70 0,70 0,71 0,47 0,50 0,51 0,47 0,51
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,33 0,31 0,31 0,31 0,31 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,24 0,29 0,29 0,31 0,27 0,30
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,47 0,46 0,46 0,47 0,47 0,18 0,21 0,20 0,20 0,21
Antall bygningsbranner (antall) antall 6 3 9 5 1 148 146 164 182 126 231 273 291 321 336 2 382 2 567 2 711 2 939 2 798 2 656 3 009 3 079 3 318 3 160 36 57 69 59 44
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 32 17 29 30 9 941 653 562 521 365 1 762 1 292 1 167 1 127 1 331 15 160 11 091 9 745 9 041 8 137 15 710 11 641 11 145 9 312 8 183 433 290 219 230 216

Kontakt