KOSTRA nøkkeltall

Eid - 1443 (Sogn og Fjordane)

Bolig

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Eid Kostragruppe 08 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Sogn og Fjordane
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 143 151 183 187 163 5 286 5 403 5 406 5 290 4 283 9 864 10 032 10 449 10 472 11 684 94 337 96 397 98 092 97 142 96 435 107 088 109 006 110 994 110 171 109 495 2 651 2 856 3 051 2 979 2 855
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 24 25 30 30 26 18 18 18 17 21 23 23 24 24 23 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 24 26 28 27 26
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 64 67 64 65 70 51 52 51 55 59 60 61 60 62 63 52 52 52 53 54 48 48 48 48 49 54 50 52 53 57
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 4 070 6 748 4 470 1 673 2 443 1 426 1 898 1 108 875 1 011 1 353 1 605 1 197 1 663 1 730 1 303 1 527 1 426 1 526 1 621 1 466 1 648 1 473 1 509 1 495 2 771 2 907 2 421 2 338 1 367
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 6 119 6 060 9 855 10 986 16 919 10 001 10 090 10 203 9 553 11 828 8 483 13 027 13 467 13 778 10 347 7 831 9 138 9 216 9 560 9 579 8 369 9 673 9 865 10 293 10 413 5 002 4 946 4 991 5 907 6 516
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 50 0 0 7 0 25 21 25 28 25 28 21 19 15 22 30 30 29 29 27 33 34 33 32 31 25 18 20 18 20
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 0 0 0 0 0 140 124 154 114 86 119 134 157 109 132 2 903 2 638 2 449 2 661 2 606 3 710 3 477 3 323 3 473 3 574 15 19 23 14 13
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall : : : : : 1,8 1,5 1,7 1,7 3,6 1,8 1,4 1,4 1,5 1,8 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,1 1,0 1,0 0,9 1,1
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 17,3 16,8 12,0 14,6 9,8 19,1 18,8 15,5 13,8 23,3 18,9 18,2 15,1 13,2 12,9 19,2 18,9 16,2 14,6 13,4 20,3 20,0 17,3 15,7 14,5 13,1 13,2 10,5 9,9 8,0

Kontakt