KOSTRA nøkkeltall

Eid - 1443 (Sogn og Fjordane)

Befolkningsprofil

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Befolkningsprofil

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Eid Kostragruppe 08 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Sogn og Fjordane
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Innbyggere (antall) antall 6 015 6 064 6 157 6 151 6 195 299 281 301 645 303 481 304 392 205 477 427 467 428 873 429 843 433 115 513 572 4 555 595 4 591 560 4 622 151 4 647 141 4 674 089 5 213 985 5 258 317 5 295 619 5 328 212 5 367 580 109 530 110 266 110 230 109 774 109 566
Fødte per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 10,3 9,6 10,4 9,8 7,4 11,6 11,3 10,9 10,3 9,4 10,1 9,9 9,6 9,0 8,9 10,8 10,6 10,2 9,9 9,7 11,3 11,2 10,7 10,3 10,2 10,0 9,8 9,8 9,6 9,4
Døde per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 7,6 9,2 6,2 8,1 7,9 6,9 6,8 6,9 7,2 8,4 9,5 9,3 9,5 9,5 9,3 8,1 8,0 8,0 8,0 7,9 7,8 7,7 7,7 7,7 7,6 9,1 9,1 8,6 9,8 8,9
Netto innflytting (antall)1 antall 11 47 67 -16 47 1 704 1 001 611 -47 556 1 271 1 149 922 -19 -376 24 875 23 675 20 232 15 891 18 435 29 802 26 076 21 293 18 081 25 327 255 655 -169 -430 -278
Andel skilte og separerte 16-66 år (prosent) prosent 8,9 8,8 8,5 8,4 8,6 10,4 10,4 10,4 10,4 10,9 10,3 10,2 10,2 10,1 10,2 10,9 10,8 10,7 10,7 10,6 10,8 10,7 10,6 10,5 10,4 8,1 8,0 7,9 7,9 7,9
Andel enslige innbyggere 80 år og over (prosent) prosent 63,1 65,0 66,6 63,7 61,9 62,7 61,4 66,6 60,3 61,9 65,3 64,8 64,5 63,4 62,8 63,9 63,4 62,7 62,0 61,5 64,4 63,9 63,2 62,5 62,0 64,1 63,6 63,2 63,1 61,9
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år (prosent) prosent 1,2 1,0 0,6 0,8 1,1 2,2 2,1 1,6 1,5 1,4 1,9 1,8 1,4 1,4 1,2 2,0 2,0 1,6 1,5 1,4 2,0 2,0 1,6 1,6 1,5 1,3 1,2 1,0 1,0 0,9
Andel innvandrerbefolkning (prosent) prosent 9,2 10,1 11,0 11,1 11,5 11,4 11,9 14,3 15,4 23,6 10,1 10,6 14,8 15,1 13,0 13,9 14,5 15,0 15,4 15,9 16,3 16,8 17,3 17,7 18,2 10,8 11,6 11,9 12,0 12,3
Samlet fruktbarhetstall (antall) antall 1,80 1,79 1,79 1,73 1,70 1,80 1,77 .. .. .. 1,80 1,74 .. .. .. 1,80 1,73 .. .. .. 1,80 1,73 .. .. .. 1,80 1,79 .. .. ..
1Sumtall for flytting inn og ut av kommuner vil ikke være direkte sammenlignbare med tall på fylkesnivå fordi fylkestall ikke omfatter flyttinger mellom kommuner innen fylket.

Kontakt