KOSTRA nøkkeltall

Eid - 1443 (Sogn og Fjordane)

Barnevern

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Eid Kostragruppe 08 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Sogn og Fjordane
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 7 652 7 484 8 731 9 055 7 539 6 291 6 770 7 368 8 077 9 401 6 633 7 004 8 287 8 515 8 771 6 415 6 854 7 978 8 318 8 393 6 451 6 879 7 972 8 384 8 372 5 529 6 109 6 627 7 617 7 831
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 3,4 3,5 4,1 4,6 4,6 4,6 4,8 5,0 4,7 5,2 4,3 4,5 4,6 4,4 4,8 4,3 4,6 4,6 4,5 4,6 4,3 4,6 4,7 4,5 4,6 3,1 3,3 3,5 3,6 3,4
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 3,7 3,9 3,8 4,4 5,1 4,8 5,0 5,0 4,9 5,1 4,5 4,7 4,8 4,6 4,9 4,4 4,7 4,9 4,8 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 4,8 3,4 3,5 3,7 3,6 3,6
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 4,0 4,4 3,6 3,7 3,6 3,8 4,1 4,3 4,3 4,3 4,2 4,3 4,4 4,4 4,2 3,7 3,8 3,9 3,9 3,8 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 3,5 3,5 3,6 3,8 3,7
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 40 939 40 768 49 842 43 288 47 904 39 882 40 852 41 231 45 289 51 894 43 756 44 144 49 062 51 291 56 153 43 172 44 795 46 496 49 927 54 769 44 612 46 002 47 588 51 176 56 096 45 830 49 272 45 681 51 560 58 523
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 24 286 23 262 47 970 32 350 15 833 33 289 31 547 31 246 32 660 40 823 29 358 31 526 34 716 38 368 38 805 33 347 34 874 37 963 39 258 41 690 33 639 34 898 37 956 39 325 42 003 30 204 36 335 39 734 46 812 46 053
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 411 564 389 179 315 972 436 759 538 579 374 908 383 632 386 613 411 444 412 006 371 119 382 371 410 422 416 992 454 697 376 779 392 767 429 998 443 890 444 076 373 089 390 110 427 473 441 638 440 588 394 646 420 918 402 074 447 834 458 101
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 16,5 16,5 15,8 18,5 19,2 22,4 22,2 21,8 21,7 19,5 21,1 21,2 20,8 18,6 18,6 20,0 19,9 19,9 18,9 18,6 19,7 19,8 19,6 18,7 18,3 18,6 19,7 18,8 18,4 17,9
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 75 92 86 83 89 85 85 91 91 93 77 82 85 85 87 82 85 86 87 88 83 86 87 88 89 89 88 87 87 89

Kontakt