KOSTRA nøkkeltall

Drammen - 0602 (Buskerud)

Bolig

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Drammen Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Buskerud
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 1 400 1 408 1 378 1 389 1 377 36 532 37 113 37 648 37 531 39 706 94 337 96 397 98 092 97 142 96 435 107 088 109 006 110 994 110 171 109 495 5 891 5 883 5 761 5 730 5 661
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 21 21 20 20 20 19 19 19 19 18 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 21 21 20 20 20
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 33 33 32 35 38 51 53 52 52 53 52 52 52 53 54 48 48 48 48 49 56 53 54 54 55
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 1 120 941 2 066 1 686 1 000 1 225 1 603 1 527 1 565 1 763 1 303 1 527 1 426 1 526 1 621 1 466 1 648 1 473 1 509 1 495 684 743 949 567 2 743
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 4 081 4 774 4 666 3 060 2 127 7 642 9 385 9 857 10 191 10 522 7 831 9 138 9 216 9 560 9 579 8 369 9 673 9 865 10 293 10 413 9 026 8 983 9 337 8 481 8 239
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 57 63 53 48 36 31 35 32 35 28 30 30 29 29 27 33 34 33 32 31 34 39 33 34 30
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 76 71 76 71 78 1 516 1 459 1 304 1 497 1 462 2 903 2 638 2 449 2 661 2 606 3 710 3 477 3 323 3 473 3 574 170 155 181 210 196
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 2,2 2,7 2,2 1,8 1,7 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,5 1,6 1,6
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 22,8 22,3 18,5 16,8 16,3 21,2 20,8 17,9 16,3 14,9 19,2 18,9 16,2 14,6 13,4 20,3 20,0 17,3 15,7 14,5 18,6 18,5 15,8 13,9 12,7

Kontakt