KOSTRA nøkkeltall

Divtasvuodna - Tysfjord - 1850 (Nordland)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Divtasvuodna - Tysfjord Kostragruppe 06 Kostragruppe 06 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland Nordland Nordland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent . 6,9 7,4 6,9 6,7 9,7 9,9 10,1 10,2 9,6 9,7 9,9 10,1 10,2 9,6 9,7 9,9 10,1 10,2 9,6 8,7 8,9 8,9 9,0 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 9,0 8,5 8,8 8,3 8,6 8,8 8,5 8,8 8,3 8,6 8,8 8,5 8,8 8,3 8,6 8,8 8,5 8,8 8,3 8,6 8,8
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr . 63 287 212 457 218 269 351 329 354 218 269 351 329 354 218 269 351 329 354 242 258 271 278 299 246 259 279 288 313 236 485 294 208 424 236 485 294 208 424 236 485 294 208 424 236 485 294 208 424
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 . 3,95 10,99 6,86 5,07 9,67 9,53 9,76 9,88 9,86 9,67 9,53 9,76 9,88 9,86 9,67 9,53 9,76 9,88 9,86 5,08 5,12 5,17 5,12 4,94 4,89 4,94 4,95 4,94 4,78 6,36 5,91 6,48 6,26 6,04 6,36 5,91 6,48 6,26 6,04 6,36 5,91 6,48 6,26 6,04 6,36 5,91 6,48 6,26 6,04
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr . 94 30 70 76 86 76 70 75 83 86 76 70 75 83 86 76 70 75 83 86 94 100 99 101 93 101 109 109 112 71 101 88 92 111 71 101 88 92 111 71 101 88 92 111 71 101 88 92 111
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr . 1 177 470 575 816 498 536 533 567 588 498 536 533 567 588 498 536 533 567 588 482 515 517 562 602 481 525 540 581 613 418 527 488 557 569 418 527 488 557 569 418 527 488 557 569 418 527 488 557 569
Herav utgifter til renhold (kr) kr . 369 132 223 281 141 156 162 161 168 141 156 162 161 168 141 156 162 161 168 144 152 157 161 173 143 150 156 159 170 102 135 124 132 135 102 135 124 132 135 102 135 124 132 135 102 135 124 132 135
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr . 351 139 180 256 115 123 121 137 148 115 123 121 137 148 115 123 121 137 148 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 111 128 123 146 151 111 128 123 146 151 111 128 123 146 151 111 128 123 146 151
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt