KOSTRA nøkkeltall

Deatnu - Tana - 2025 (Finnmark Finnmárku)

Klima og energi

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Deatnu Tana Kostragruppe 03 Kostragruppe 03 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Finnmark Finnmárk Finnmark Finnmárk
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 104 138 140 119 106 120 9 964 130 148 168 120 9 964 130 148 168 115 123 121 137 148 102 109 111 126 134 101 109 113 127 133 105 116 120 141 150 105 116 120 141 150
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,77 0,77 0,74 0,77 0,70 0,87 0,89 0,89 0,96 0,96 0,87 0,89 0,89 0,96 0,96 0,90 0,90 0,87 0,97 0,99 0,67 0,68 0,67 0,73 0,71 0,63 0,65 0,65 0,70 0,67 0,85 0,84 0,82 0,98 1,02 0,85 0,84 0,82 0,98 1,02
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 92,7 100,0 100,0 100,0 100,0 97,9 97,7 96,5 96,9 97,9 97,9 97,7 96,5 96,9 97,9 97,9 98,4 97,2 97,4 97,8 95,8 95,9 95,6 95,5 96,2 95,5 95,4 95,2 95,1 95,8 95,9 98,0 96,7 96,8 97,4 95,9 98,0 96,7 96,8 97,4
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 213 179 168 167 117 151 13 646 186 200 208 151 13 646 186 200 208 200 286 195 198 184 147 166 155 154 154 154 168 158 155 153 189 206 204 214 206 189 206 204 214 206
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 72 86 86 87 80 89 91 92 92 89 89 91 92 92 89 81 93 88 89 94 84 85 84 83 83 82 84 83 82 82 95 96 88 93 94 95 96 88 93 94
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 3 2 2 2 5 3 2 2 2 5 3 2 4 4 2 11 11 12 12 13 12 12 13 13 14 2 2 10 4 5 2 2 10 4 5
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 28 14 14 13 20 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 14 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 2 1 3 1 3 2 1 3 1
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 4 3 3 2 5 4 3 3 2 5 2 3 6 5 0 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 72 86 86 87 80 96 96 97 96 97 96 96 97 96 97 86 98 97 97 96 94 95 95 95 96 94 95 95 94 96 96 98 96 96 98 96 98 96 96 98
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 74 37 38 34 52 8 8 6 8 4 8 8 6 8 4 36 5 6 6 9 7 6 5 5 4 6 5 4 4 4 9 5 4 8 3 9 5 4 8 3

Kontakt