KOSTRA nøkkeltall

Deatnu - Tana - 2025 (Finnmark Finnmárku)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Deatnu Tana Kostragruppe 03 Kostragruppe 03 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Finnmark Finnmárk Finnmark Finnmárk
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 10,9 10,6 12,6 12,0 11,0 9,8 9,9 10,0 10,3 10,6 9,8 9,9 10,0 10,3 10,6 9,7 9,9 10,1 10,2 9,6 8,7 8,9 8,9 9,0 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 9,0 9,9 10,5 10,0 10,4 10,8 9,9 10,5 10,0 10,4 10,8
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 0 292 372 530 321 191 231 247 336 369 191 231 247 336 369 218 269 351 329 354 242 258 271 278 299 246 259 279 288 313 183 91 -101 156 308 183 91 -101 156 308
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 8,18 6,16 6,18 8,05 8,15 7,41 0,09 7,65 7,46 7,22 7,41 0,09 7,65 7,46 7,22 9,67 9,53 9,76 9,88 9,86 5,08 5,12 5,17 5,12 4,94 4,89 4,94 4,95 4,94 4,78 8,15 7,67 7,64 7,89 7,99 8,15 7,67 7,64 7,89 7,99
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 42 32 47 57 41 103 8 875 87 85 109 103 8 875 87 85 109 86 76 70 75 83 86 94 100 99 101 93 101 109 109 112 60 76 85 66 69 60 76 85 66 69
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 552 668 666 564 462 545 43 665 588 634 710 545 43 665 588 634 710 498 536 533 567 588 482 515 517 562 602 481 525 540 581 613 486 568 582 593 623 486 568 582 593 623
Herav utgifter til renhold (kr) kr 0 0 0 0 0 123 10 151 163 176 199 123 10 151 163 176 199 141 156 162 161 168 144 152 157 161 173 143 150 156 159 170 130 160 163 162 176 130 160 163 162 176
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 104 138 140 119 106 120 9 964 130 148 168 120 9 964 130 148 168 115 123 121 137 148 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 105 116 120 141 150 105 116 120 141 150
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt