KOSTRA nøkkeltall

Deatnu - Tana - 2025 (Finnmark Finnmárku)

Barnehager

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Deatnu Tana Kostragruppe 03 Kostragruppe 03 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Finnmark Finnmárk Finnmark Finnmárk
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 78,0 71,1 62,0 78,6 81,0 78,0 79,0 81,4 82,2 84,7 78,0 79,0 81,4 82,2 84,7 77,7 77,7 75,8 77,2 79,9 81,4 82,6 83,0 83,9 84,6 80,6 82,0 82,5 83,4 84,3 82,5 82,1 83,1 83,9 84,5 82,5 82,1 83,1 83,9 84,5
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 87,8 86,7 76,4 90,7 89,9 89,8 89,8 90,6 91,4 92,6 89,8 89,8 90,6 91,4 92,6 89,2 88,9 88,4 88,8 90,6 91,0 91,5 91,8 92,1 92,4 90,4 91,0 91,3 91,7 92,1 90,0 90,3 90,4 90,9 90,8 90,0 90,3 90,4 90,9 90,8
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 93,2 97,1 88,3 98,5 95,5 97,2 96,9 96,8 97,2 97,2 97,2 96,9 96,8 97,2 97,2 96,1 95,7 96,0 95,8 96,9 97,0 97,2 97,3 97,3 97,3 96,6 96,8 97,0 97,1 97,0 94,8 95,6 95,3 95,5 94,7 94,8 95,6 95,3 95,5 94,7
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent 65,3 62,2 61,9 61,6 58,2 72,3 72,1 72,2 71,8 77,7 72,3 72,1 72,2 71,8 77,7 94,4 94,3 94,6 94,7 94,2 49,6 49,3 49,1 49,0 49,1 50,7 50,3 50,1 49,9 50,1 68,9 68,5 68,0 68,0 69,0 68,9 68,5 68,0 68,0 69,0
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall) antall .. 5,1 4,6 4,9 4,9 .. 5,4 5,4 5,3 5,0 .. 5,4 5,4 5,3 5,0 .. 5,1 5,0 4,9 4,6 .. 6,0 6,0 5,8 5,7 .. 6,0 6,0 5,9 5,7 .. 5,5 5,6 5,4 5,4 .. 5,5 5,6 5,4 5,4
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)1 prosent .. 15,0 24,3 34,7 29,8 .. 37,3 37,4 38,0 38,8 .. 37,3 37,4 38,0 38,8 .. 32,8 32,1 32,4 33,0 .. 38,3 38,9 40,8 41,5 .. 37,5 38,2 39,8 40,7 .. 36,9 37,0 36,2 37,9 .. 36,9 37,0 36,2 37,9
Andel barn i kommunale barnehager som får spesialpedagogisk hjelp (prosent) prosent : 4,9 : 4,9 5,3 3,4 3,2 2,7 2,9 3,4 3,4 3,2 2,7 2,9 3,4 2,9 3,1 2,9 3,1 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 3,3 3,5 3,6 3,7 3,9 2,9 3,4 2,9 3,1 3,0 2,9 3,4 2,9 3,1 3,0
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) kr 61,2 71,4 78,9 77,0 84,1 67,0 69,0 69,7 75,6 85,8 67,0 69,0 69,7 75,6 85,8 65,8 69,8 73,5 81,0 86,7 63,7 66,5 69,1 74,1 78,8 64,5 67,6 70,4 75,1 79,5 61,6 64,7 64,2 70,0 73,4 61,6 64,7 64,2 70,0 73,4
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 57,1 128,6 85,7 88,9 125,0 79,5 79,6 83,0 83,3 84,0 79,5 79,6 83,0 83,3 84,0 85,3 84,4 85,2 81,3 89,5 77,3 78,5 80,0 81,9 83,0 77,6 79,3 80,3 82,8 83,9 82,8 79,6 83,0 79,7 79,3 82,8 79,6 83,0 79,7 79,3
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 7,8 7,8 6,4 6,9 7,9 11,0 11,1 10,9 11,2 11,0 11,0 11,1 10,9 11,2 11,0 7,5 7,6 7,6 7,8 7,8 14,7 14,6 14,4 14,3 14,3 14,8 14,7 14,5 14,4 14,4 10,5 10,3 9,9 10,3 10,3 10,5 10,3 9,9 10,3 10,3
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 142 704 147 575 131 691 150 907 171 642 137 857 142 739 148 655 159 818 182 777 137 857 142 739 148 655 159 818 182 777 134 803 143 377 150 464 166 867 187 076 130 611 137 613 143 919 153 538 163 207 131 862 138 807 145 125 154 317 164 477 131 306 136 243 139 531 152 339 161 007 131 306 136 243 139 531 152 339 161 007
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) kr 56,5 66,3 71,1 70,7 79,2 56,7 58,1 59,3 64,6 72,6 56,7 58,1 59,3 64,6 72,6 56,8 60,1 62,9 69,0 75,3 51,3 53,5 55,1 59,1 62,7 52,2 54,2 55,8 59,6 63,1 52,3 54,1 53,6 58,5 60,9 52,3 54,1 53,6 58,5 60,9
1Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.