KOSTRA nøkkeltall

Bykle - 4222 (Agder)

Plan- og byggesaksbehandling

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan- og byggesaksbehandling

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Bykle Kostragruppe 17 Landet uten Oslo Landet Agder
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Vedtatte detaljreguleringer fremmet som private forslag (antall) antall . . . 5 2 . . . 15 11 1 226 1 145 948 942 815 1 273 1 167 975 963 835 . . . 71 67
Detaljreguleringer møtt med innsigelse i alt (antall) antall . . . .. .. . . . 3 4 287 399 364 385 370 293 403 377 391 380 . . . 13 22
Kommunens gjennomsnittlige saksbehandlingstid fra mottatt komplett planforslag til endelig vedtak (dager) dager . . . 100 200 . . . 117 142 119 119 126 131 138 120 121 128 134 138 . . . 123 153
Klager mottatt på kommunens vedtak om detaljreguleringer (antall) antall . . . 5 .. . . . 6 3 615 682 629 838 580 629 710 642 871 599 . . . 50 35
Behandlede byggesøknader med 12 ukers frist (antall) antall . . . 57 81 . . . 242 326 39 200 33 292 29 786 31 027 33 235 42 169 36 334 32 788 33 994 36 433 . . . 3 783 4 377
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall . . . 106 113 . . . 1 053 980 38 990 38 687 38 004 39 834 42 162 41 959 41 538 40 749 42 885 45 216 . . . 3 104 3 254
Kommunens gjennomsnittlige saksbehandlingstid for byggesøknader med 12 ukers frist (dager) dager . . . 50 28 . . . 37 33 32 37 37 39 42 33 38 37 39 42 . . . 36 41
Kommunens gjennomsnittlige saksbehandlingstid for byggesøknader med 3 ukers frist (dager) dager . . . 17 10 . . . 15 14 16 20 18 17 19 16 20 18 17 19 . . . 15 19
Andel av innvilgede byggesøknader som medførte vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent . . . .. 30,1 . . . 7,4 10,5 19,4 20,6 21,1 20,8 20,4 19,1 20,8 20,8 20,3 19,7 . . . 27,1 29,8
Klager på resultat av byggesaksbehandlingen, behandlet av kommunen (antall) antall . . . 6 7 . . . 28 18 3 345 3 099 3 128 3 115 3 642 3 707 3 590 3 724 3 675 4 343 . . . 269 480
Tiltak hvor det ble utført ett eller flere tilsyn (antall) antall . . . 5 20 . . . 29 30 7 359 6 303 5 390 4 556 4 245 7 893 6 854 5 889 5 471 5 077 . . . 226 200

Kontakt