KOSTRA nøkkeltall

Bykle - 4222 (Agder)

Kommunalt avløp

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunalt avløp

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Bykle Kostragruppe 17 Landet uten Oslo Landet Agder
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Selvkostgrad (prosent) prosent . . . 100 100 . . . .. .. 98 97 99 98 98 98 97 99 98 98 . . . 95 95
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (kr) kr . . . 6 493 4 528 . . . 4 128 4 015 3 841 3 930 4 144 4 321 4 435 3 837 3 927 4 141 4 317 4 430 . . . 5 337 5 375
Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent . . . 0,00 0,00 . . . .. .. 0,57 0,56 0,57 0,60 0,64 0,62 0,60 0,61 0,64 0,67 . . . 0,68 0,61
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt (prosent) prosent . . . 55,9 55,9 . . . .. .. 50,0 53,9 41,4 47,8 63,6 57,7 60,9 35,3 40,6 69,0 . . . 46,2 45,7

Kontakt