KOSTRA nøkkeltall

Bykle - 4222 (Agder)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Bykle Kostragruppe 17 Landet uten Oslo Landet Agder
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . 5 200 5 855 . . . 3 303 3 560 1 153 1 242 1 292 1 309 1 403 1 106 1 180 1 228 1 262 1 348 . . . 1 278 1 337
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . 3 920 4 305 . . . 2 767 2 972 929 993 1 036 1 053 1 128 897 950 990 1 026 1 093 . . . 1 016 1 104
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (kr) kr . . . 1 280 1 550 . . . 536 587 224 248 255 256 275 209 230 238 236 255 . . . 262 233
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . 4 037 4 633 . . . 2 515 2 845 822 889 919 893 986 794 849 880 874 946 . . . 845 940
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . 330 520 . . . 82 210 57 71 65 65 79 56 69 65 64 78 . . . 59 76
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . 3 706 4 113 . . . 2 432 2 635 765 818 853 829 907 738 780 815 809 868 . . . 785 864
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . 0,61 0,85 . . . .. .. 0,71 0,71 0,72 0,75 0,76 0,70 0,70 0,71 0,74 0,74 . . . 0,65 0,65
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . 0,55 0,79 . . . .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,26 0,24 0,23 0,24 0,24 0,24 . . . 0,23 0,25
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . 0,06 0,06 . . . .. .. 0,46 0,46 0,47 0,50 0,50 0,46 0,47 0,47 0,50 0,50 . . . 0,42 0,40
Antall bygningsbranner (antall) antall . . . 2 1 . . . .. .. 2 711 2 939 2 798 2 601 2 839 3 079 3 318 3 160 2 966 3 238 . . . 248 240
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall . . . 26 21 . . . .. .. 9 745 9 041 8 137 7 295 7 430 11 145 9 312 8 183 7 444 7 661 . . . 706 487

Kontakt