KOSTRA nøkkeltall

Buskerud fylkeskommune

Videregående opplæring

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Videregående opplæring

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Buskerud fylkeskommune Landet uten Oslo Landet Sør-Norge
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter, per innbygger 16-18 år (kr) kr 150 758 152 862 152 944 160 601 160 074 164 950 168 567 176 036 158 389 162 754 166 949 174 164 153 192 158 190 161 128 171 676
Netto driftsutgifter til videregående utdanning av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 56,5 54,9 55,8 54,8 52,4 52,4 51,6 51,0 33,6 33,3 32,6 32,0 57,3 57,3 57,0 56,1
Netto driftsutgifter eksklusive gjesteelevutgifter og -inntekter per elev, alle utdanningsprogram (1000 kr) 1000 kr 78 316 78 701 77 946 79 740 76 427 76 944 77 108 79 346 75 855 76 329 76 619 78 848 74 744 75 083 76 197 79 252
Ungdom 16-18 år i videregående opplæring (prosent) prosent 91,5 90,9 91,3 92,0 92,1 92,0 92,3 92,9 92,0 91,8 92,1 92,7 92,1 91,7 92,1 92,6
Elever per skole (antall) antall 411 422 426 431 430 441 441 441 439 450 447 446 483 480 483 484
Elever og lærlinger som har fullført og bestått videregående opplæring i løpet av fem år (prosent) prosent 72,6 73,7 75,1 76,1 73,5 74,0 75,5 76,0 73,6 74,3 75,8 76,1 73,4 74,0 75,5 75,9
Elever og lærlinger/lærekandidater som er i yrkesfaglige utdanningsprogram (prosent)1 prosent 48,8 48,7 48,3 48,7 51,6 50,8 50,5 50,9 49,9 49,1 48,7 49,0 50,8 49,9 49,5 50,5
Elever per lærerårsverk (antall) antall 8,3 8,7 8,9 9,1 8,5 8,6 8,5 8,5 8,7 8,8 8,8 8,7 8,9 9,0 9,1 9,1
Elever (antall) antall 10 254 10 055 10 134 10 252 180 463 180 571 179 314 179 528 199 581 199 998 198 282 198 779 38 906 38 782 39 105 39 088
Lærlinger (antall) antall 1 801 1 944 2 100 2 221 36 721 37 062 39 108 40 933 38 772 39 289 41 348 43 176 7 698 7 836 8 308 8 751
1Høsten 2016 gikk medier og kommunikasjon fra å være et yrkesfaglig program til å bli et studieforberedende program. For året 2016 er medier og kommunikasjon satt som et yrkesfaglig program, da det dette året var 2/3 elever som gikk på yrkesfaglig. Fra 2017 vil medier og kommunikasjon settes som et studieforberedende program.