KOSTRA nøkkeltall

Buskerud fylkeskommune

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Buskerud fylkeskommune Landet uten Oslo Landet Sør-Norge
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 9,5 8,9 8,2 8,8 8,0 8,1 8,2 8,1 8,4 8,1 5,4 5,4 5,3 5,5 5,3 8,4 8,3 8,1 8,3 8,1
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 45 53 59 15 17 42 46 44 45 42 37 40 38 39 36 38 40 41 27 28
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 0,96 0,90 0,93 0,88 0,87 0,99 0,96 0,98 0,98 0,98 0,93 0,91 0,93 0,93 0,92 0,99 0,94 0,92 0,91 0,93
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 120 245 105 150 123 98 106 102 105 105 100 107 103 105 106 99 132 107 119 104
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 480 394 475 633 638 484 513 518 553 567 492 516 523 554 529 433 436 491 554 551
Herav utgifter til renhold (kr) kr 138 4 131 130 127 123 134 151 164 163 124 135 151 163 162 138 107 150 146 144
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 80 83 96 121 117 84 93 98 112 110 85 96 102 115 111 70 76 89 107 101
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt