KOSTRA nøkkeltall

Bremanger - 1438 (Sogn og Fjordane)

Brann og ulykkesvern

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Bremanger Kostragruppe 02 Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Sogn og Fjordane
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 2 191 2 166 2 427 2 650 1 215 1 354 1 446 1 605 1 621 1 922 1 881 2 141 1 769 2 002 2 061 2 335 1 042 1 119 1 153 1 241 1 002 1 069 1 106 1 180 1 300 1 403 1 468 1 616
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 2 028 1 995 2 247 2 408 979 1 104 1 179 1 247 1 340 1 609 1 544 1 747 1 478 1 696 1 690 1 883 831 897 929 993 804 861 897 950 1 076 1 174 1 248 1 361
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 163 171 180 242 236 250 266 358 281 313 337 394 291 305 372 451 211 222 224 248 198 207 209 230 224 230 221 255
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 690 1 657 1 878 2 015 863 962 1 020 1 165 1 222 1 497 1 426 1 614 1 349 1 515 1 545 1 775 762 807 822 889 740 778 794 849 924 1 018 1 042 1 176
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr -4 2 -2 21 5 15 20 68 58 66 57 87 35 21 62 96 60 60 57 71 60 59 56 69 49 50 34 60
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 694 1 655 1 880 1 993 858 946 1 000 1 096 1 164 1 431 1 370 1 527 1 314 1 494 1 483 1 679 702 747 765 818 680 718 738 780 875 968 1 008 1 116
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,23 0,24 0,24 0,24 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,70 0,69 0,70 0,70 0,47 0,50 0,51 0,47
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,00 0,00 0,00 0,00 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,29 0,29 0,31 0,27
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,23 0,24 0,24 0,24 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,46 0,46 0,47 0,18 0,21 0,20 0,20
Antall bygningsbranner (antall) antall 0 2 3 3 126 154 131 183 20 37 48 55 60 85 79 70 2 382 2 567 2 711 2 939 2 656 3 009 3 079 3 318 36 57 69 59
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 10 0 0 4 919 760 567 511 348 321 281 244 486 441 428 335 15 160 11 091 9 745 9 041 15 710 11 641 11 145 9 312 433 290 219 230

Kontakt