KOSTRA nøkkeltall

Bokn - 1145 (Rogaland)

Plan- og byggesaksbehandling

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan- og byggesaksbehandling

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Bokn Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Kostragruppe 14 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Vedtatte detaljreguleringer fremmet som private forslag (antall) antall 1 0 1 .. .. 57 49 24 29 30 77 64 38 33 30 68 59 54 18 24 1 226 1 145 948 942 815 1 273 1 167 975 963 835 129 88 89 92 68
Detaljreguleringer møtt med innsigelse i alt (antall) antall 0 1 0 .. .. 10 8 9 17 18 6 17 18 14 16 22 26 24 8 11 287 399 364 385 370 293 403 377 391 380 41 42 30 41 45
Kommunens gjennomsnittlige saksbehandlingstid fra mottatt komplett planforslag til endelig vedtak (dager) dager 141 .. 124 .. .. 91 96 99 109 92 120 116 105 111 179 245 257 285 143 217 119 119 126 131 138 120 121 128 134 138 176 173 168 139 148
Klager mottatt på kommunens vedtak om detaljreguleringer (antall) antall .. .. 0 .. .. 4 10 23 17 12 13 24 6 26 39 92 66 72 2 14 615 682 629 838 580 629 710 642 871 599 156 79 111 105 114
Behandlede byggesøknader med 12 ukers frist (antall) antall 3 32 18 22 20 2 044 935 834 1 072 1 586 2 084 1 151 1 053 925 961 1 363 3 623 2 280 383 535 39 200 33 292 29 786 31 027 33 235 42 169 36 334 32 788 33 994 36 433 2 752 3 973 3 186 3 308 3 147
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall 3 8 12 25 8 2 048 2 111 1 965 2 185 2 116 2 084 2 379 2 338 1 431 1 724 1 363 1 334 1 207 1 040 1 132 38 990 38 687 38 004 39 834 42 162 41 959 41 538 40 749 42 885 45 216 2 747 2 474 2 815 2 630 2 303
Kommunens gjennomsnittlige saksbehandlingstid for byggesøknader med 12 ukers frist (dager) dager 20 21 2 43 35 29 39 37 36 33 31 37 36 31 40 51 53 58 39 37 32 37 37 39 42 33 38 37 39 42 37 38 41 43 47
Kommunens gjennomsnittlige saksbehandlingstid for byggesøknader med 3 ukers frist (dager) dager 20 17 4 10 11 15 23 17 14 15 18 23 19 17 19 20 20 21 14 16 16 20 18 17 19 16 20 18 17 19 17 16 19 18 18
Andel av innvilgede byggesøknader som medførte vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 41,5 10,0 50,0 27,7 33,3 17,2 15,3 13,7 16,6 17,8 15,5 18,4 14,9 24,3 18,7 19,8 24,4 .. 15,3 14,7 19,4 20,6 21,1 20,8 20,4 19,1 20,8 20,8 20,3 19,7 23,4 27,8 29,2 30,2 26,6
Klager på resultat av byggesaksbehandlingen, behandlet av kommunen (antall) antall 0 .. 0 0 2 60 67 54 79 86 58 73 86 69 68 670 647 592 20 32 3 345 3 099 3 128 3 115 3 642 3 707 3 590 3 724 3 675 4 343 406 365 372 390 381
Tiltak hvor det ble utført ett eller flere tilsyn (antall) antall .. 5 0 0 1 80 89 62 96 78 144 175 141 86 148 1 158 1 059 413 35 27 7 359 6 303 5 390 4 556 4 245 7 893 6 854 5 889 5 471 5 077 1 523 951 881 667 600

Kontakt