KOSTRA nøkkeltall

Bokn - 1145 (Rogaland)

Kommunalt avløp

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunalt avløp

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Bokn Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Kostragruppe 14 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Selvkostgrad (prosent) prosent 0 0 0 88 .. 99 95 94 98 100 96 96 93 98 99 100 100 100 94 94 98 97 99 98 98 98 97 99 98 98 98 95 93 98 101
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (kr) kr 3 561 2 849 3 561 3 560 2 934 4 059 4 026 4 218 4 416 4 604 3 871 3 890 4 137 4 130 4 344 2 258 2 367 2 619 5 383 5 657 3 841 3 930 4 144 4 321 4 435 3 837 3 927 4 141 4 317 4 430 3 016 3 055 3 428 3 604 3 737
Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent .. 2,71 2,71 2,50 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,57 0,56 0,57 0,65 0,63 0,62 0,60 0,61 0,69 0,66 0,50 0,55 0,61 0,61 0,63
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt (prosent) prosent 19,3 19,3 19,3 18,8 18,6 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 50,0 53,9 41,4 47,8 55,9 57,7 60,9 35,3 40,6 62,4 22,4 21,3 24,5 79,8 20,7

Kontakt