KOSTRA nøkkeltall

Bokn - 1145 (Rogaland)

Helse- og omsorgstjenester

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Bokn Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Kostragruppe 14 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 34 658 36 732 45 320 44 334 50 502 40 895 44 056 43 478 41 204 45 668 45 551 48 163 52 835 45 310 51 291 21 761 23 128 24 258 42 461 48 402 25 456 27 245 28 774 29 272 33 077 24 800 26 539 28 026 28 598 32 495 22 096 23 593 24 891 25 431 28 212
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 355,7 361,0 411,3 390,1 419,9 479,1 486,1 462,2 446,7 446,3 524,2 527,4 563,2 483,6 485,0 249,3 251,2 254,5 459,6 464,5 299,8 305,9 313,2 315,3 319,0 287,8 293,2 299,9 302,2 307,0 256,6 265,5 268,3 275,2 274,5
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 25,9 31,3 34,9 27,6 34,7 34,2 34,7 35,2 36,0 38,6 34,7 36,0 36,8 37,3 39,7 29,6 30,3 30,9 32,4 35,8 31,1 31,9 32,4 32,1 33,9 30,0 30,8 31,3 30,8 32,4 28,4 28,8 29,7 28,7 30,8
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent 86,2 92,2 97,8 97,5 95,2 75,5 74,9 79,5 77,7 78,1 75,5 74,8 73,2 77,3 76,7 78,2 78,2 78,7 81,1 80,8 77,6 77,5 77,7 78,1 78,3 77,2 77,1 77,5 77,7 77,8 79,5 79,5 80,1 80,3 81,1
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk 0,63 0,56 0,68 0,71 0,79 0,59 0,60 0,52 0,57 0,57 0,59 0,59 0,67 0,56 0,55 0,59 0,60 0,60 0,53 0,52 0,55 0,56 0,58 0,58 0,58 0,55 0,56 0,58 0,58 0,58 0,61 0,63 0,63 0,66 0,61
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent 25,0 28,6 .. 25,4 26,8 35,9 36,0 37,1 34,2 33,3 38,3 37,7 34,7 37,4 36,8 28,2 27,6 27,0 34,9 36,5 32,4 31,6 30,3 29,2 28,8 32,0 31,2 30,0 28,9 28,6 28,2 27,5 26,5 24,7 25,2
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent 37,5 40,0 50,0 .. .. 35,8 20,6 41,4 43,8 44,1 39,1 21,5 35,1 42,7 42,5 45,9 28,9 46,5 40,6 39,9 47,0 47,5 47,9 48,4 48,8 46,8 47,4 47,8 48,3 48,7 51,2 51,4 51,9 52,5 54,4
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent 14,3 10,7 12,1 16,9 21,4 17,3 16,1 13,6 12,6 11,9 16,9 16,0 15,9 12,8 13,0 15,9 15,4 15,4 13,7 13,5 12,6 12,1 11,9 11,2 10,9 12,9 12,4 12,1 11,4 11,0 12,7 12,7 12,7 11,9 11,8
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent) prosent 54,5 84,6 84,6 84,6 84,6 91,3 94,5 93,5 94,8 95,7 92,5 91,6 90,5 92,4 94,0 87,9 89,9 91,9 92,8 94,4 89,2 89,7 91,0 91,8 92,5 86,6 87,8 89,3 90,4 91,6 91,8 96,1 96,0 96,1 95,6
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr 4 482 5 779 5 718 4 688 5 372 3 245 3 644 4 089 3 799 4 228 3 739 3 965 4 139 4 269 4 680 2 946 3 155 3 213 4 412 4 853 3 439 3 710 3 842 4 032 4 437 3 381 3 642 3 794 3 986 4 346 3 709 3 911 3 993 4 069 4 412
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 1,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,5 25,3 25,6 0,2 0,0 5,9 5,4 5,5 5,4 5,0 10,7 10,2 9,6 9,0 8,6 12,8 11,3 10,4 8,4 8,3
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer 0,75 0,94 0,83 0,58 0,58 0,39 0,45 0,49 0,53 0,56 0,42 0,48 0,43 0,47 0,48 0,64 0,58 0,50 0,53 0,57 0,55 0,57 0,56 0,57 0,63 0,55 0,56 0,55 0,56 0,61 0,60 0,62 0,56 0,67 0,62
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,78 0,69 0,72 0,00 0,62 0,38 0,78 0,74 0,00 0,81 0,91 0,78 0,75 0,65 0,67 0,69 0,64 0,66 0,67 0,68 0,70 0,66 0,68 0,58 0,60 0,65 0,60 0,74
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 5,4 4,5 5,4 5,3 5,4 6,1 6,2 6,0 6,0 7,1 6,4 6,4 6,4 7,1 7,9 4,2 4,5 4,7 6,6 7,5 4,6 4,8 5,0 5,5 6,6 4,5 4,7 4,8 5,4 6,7 4,2 4,4 4,7 5,1 5,9
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 11,8 11,9 11,7 11,6 11,7 16,5 16,8 16,9 15,3 15,5 18,9 19,5 19,3 15,8 16,5 10,0 10,2 10,2 17,8 18,7 11,1 11,3 11,5 11,8 12,1 11,0 11,2 11,4 11,5 11,8 10,1 10,4 10,3 10,7 10,6
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 9,5 11,9 17,6 17,5 16,4 11,6 12,7 12,3 12,2 12,2 13,2 13,1 13,1 12,2 12,2 8,8 9,1 9,3 13,0 12,3 9,5 9,6 9,7 9,7 9,7 9,4 9,5 9,5 9,6 9,6 7,6 7,8 8,1 8,0 7,7
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk)1 årsverk 32,9 52,1 57,1 60,0 62,4 40,2 45,4 51,9 56,5 62,7 46,6 46,0 48,1 60,3 70,2 32,3 35,9 39,4 53,4 54,5 38,9 42,1 44,1 45,7 50,5 39,0 42,4 44,5 46,3 51,3 31,3 38,0 39,3 41,3 43,9
Andel nyfødte med hjemmebesøk av helsesykepleier (prosent) prosent 88,9 100,0 90,0 100,0 88,9 95,3 90,3 92,6 90,1 93,4 87,9 90,8 86,4 91,6 93,9 91,1 90,9 95,3 82,8 89,4 90,6 90,6 93,4 72,4 80,5 88,6 88,4 90,0 69,9 78,1 88,6 90,0 93,8 69,7 81,3
1Det er en større økning enn normalt i årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten mellom 2020 og 2021. Dette skyldes at flere kommuner har inkludert midlertidig ansatt personell som har bistått med koronavaksinering, på næring for helsestasjons- og skolehelsetjenesten (86.903). Dette personellet skulle vært registrert på næring for annen forebyggende helsetjeneste (næring 86.904). Dette gir utslag ved sammenligning av de to årgangene både for landstall og en del kommuner, fylker og KOSTRA-grupper.

Kontakt