KOSTRA nøkkeltall

Bokn - 1145 (Rogaland)

Grunnskole

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Grunnskole

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Bokn Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Kostragruppe 14 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) antall 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57,7 64,2 61,4 45,7 47,8 67,9 53,9 69,4 61,4 56,8 27,4 24,4 24,3 66,8 59,0 38,2 37,3 36,3 36,2 35,3 33,7 32,5 31,5 31,2 30,5 33,4 33,4 31,8 32,2 32,1
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) antall 211,0 199,5 195,4 133,0 171,0 151,9 161,0 174,2 160,8 162,4 167,9 171,4 179,7 187,1 191,9 119,0 113,1 120,2 175,5 182,9 135,4 137,6 139,9 143,1 144,2 133,6 136,1 138,8 142,9 144,4 126,6 128,2 124,2 129,0 131,1
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1 prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 5,4 4,4 5,2 5,1 6,3 6,2 4,8 4,3 4,5 6,9 6,6 6,4 3,3 2,8 5,5 5,2 4,9 4,7 4,7 7,1 6,6 6,4 6,3 6,3 6,0 5,4 5,3 5,0 5,1
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) prosent 4,5 5,6 7,4 5,6 4,2 9,6 9,2 9,2 9,7 9,5 10,3 10,1 10,0 9,6 10,1 7,5 7,7 7,2 8,5 9,0 7,9 7,9 7,8 7,8 7,9 7,8 7,9 7,7 7,7 7,8 7,8 8,1 7,9 7,6 7,6
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) prosent : : : : : 68,6 67,2 71,4 71,5 71,4 72,1 70,4 71,6 70,1 71,6 76,6 77,8 78,4 68,5 75,5 72,8 73,5 75,0 72,4 72,5 73,4 74,2 75,5 73,2 73,1 74,8 74,9 75,4 72,9 74,5
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) prosent : : : 0,0 : 66,3 66,1 65,2 69,6 67,6 66,1 64,4 64,6 63,5 64,7 73,2 72,8 72,5 65,1 64,7 69,2 69,6 68,7 68,1 68,7 70,1 70,3 69,3 69,0 69,4 72,7 73,5 71,6 72,6 71,3
Gruppestørrelse 2 (antall) antall 10,4 11,9 14,0 12,2 12,2 11,2 10,8 12,4 13,1 12,8 10,5 10,4 9,7 10,7 10,6 18,4 17,3 17,0 12,0 11,8 16,5 16,2 15,8 15,7 15,6 16,8 16,5 16,0 15,8 15,6 17,1 16,9 16,2 16,0 15,9
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall : 44,2 40,9 : : 42,2 42,1 41,8 42,6 42,4 40,8 41,6 41,5 42,5 42,3 42,3 42,6 42,4 42,9 43,4 41,3 41,7 41,7 42,9 43,0 41,4 41,7 41,9 43,1 43,2 41,5 41,7 41,7 42,8 43,0
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 28,7 29,4 26,4 18,5 20,9 21,5 21,6 21,6 20,8 21,8 20,9 20,7 20,2 20,9 21,4 21,1 21,4 21,7 21,5 22,3 23,2 23,1 23,0 22,4 23,0 22,5 22,5 22,4 21,9 22,5 23,9 24,2 24,4 23,5 24,4
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) kr 181 504,3 193 706,4 217 187,5 190 142,9 187 906,3 155 682,5 166 658,7 159 825,2 144 838,5 156 688,6 171 410,5 178 715,7 192 251,6 163 008,0 177 191,3 99 246,8 105 168,7 109 071,2 168 435,5 183 736,3 107 654,6 112 567,8 117 307,7 117 307,2 126 051,8 108 033,8 113 013,9 118 056,0 118 837,9 128 272,3 100 743,7 105 810,6 108 492,5 107 786,1 116 279,8
1Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Kontakt