KOSTRA nøkkeltall

Bokn - 1145 (Rogaland)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Bokn Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Kostragruppe 14 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 8,3 8,7 9,5 8,1 12,3 9,1 9,3 9,3 8,9 9,4 10,1 10,2 9,6 10,0 10,7 9,8 9,9 10,0 9,7 11,2 8,9 9,0 9,0 8,9 9,5 8,9 9,0 9,0 8,8 9,5 8,8 9,1 9,0 8,4 8,9
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 98 281 381 353 156 279 296 409 274 346 351 329 362 492 492 304 311 325 410 646 271 278 299 291 357 279 288 313 292 359 217 244 253 265 279
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 8,81 10,26 10,82 13,12 13,18 8,42 8,76 7,78 7,54 7,65 9,76 9,88 9,86 9,07 8,33 3,65 3,71 3,73 9,71 9,74 5,17 5,12 4,94 5,24 5,19 4,95 4,94 4,78 5,06 4,99 4,51 5,18 4,66 4,89 4,90
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 31 36 34 44 80 89 88 78 89 81 70 75 84 72 84 192 192 176 68 65 100 99 101 104 109 109 109 112 118 135 169 126 118 119 101
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 584 491 469 346 397 537 564 627 532 595 533 567 589 542 685 680 751 752 529 614 517 562 603 551 636 540 581 613 579 662 574 563 644 538 659
Herav utgifter til renhold (kr) kr 0 0 22 138 93 168 173 184 164 161 162 161 168 163 205 161 162 172 168 176 157 161 173 164 172 156 159 170 162 170 180 156 183 167 169
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 134 143 123 69 106 133 144 159 100 141 121 137 149 99 157 116 128 132 104 162 111 126 134 96 143 113 127 132 91 142 114 114 128 91 150
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt