KOSTRA nøkkeltall

Bokn - 1145 (Rogaland)

Bolig

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Bokn Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Kostragruppe 14 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 21 21 28 26 26 1 847 1 854 1 835 3 331 3 313 2 922 2 833 3 073 3 056 2 897 12 929 12 811 12 788 1 220 1 172 98 092 97 142 96 435 95 151 94 898 110 994 110 171 109 495 108 360 108 128 7 780 7 616 7 661 7 511 7 506
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 25 25 33 30 30 35 36 35 29 29 39 39 39 34 33 21 21 21 34 33 21 21 21 20 20 21 21 20 20 20 16 16 16 16 15
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 71 71 79 85 85 56 56 58 59 58 48 47 50 52 55 36 36 36 59 59 52 53 54 54 55 48 48 49 49 50 44 45 47 47 47
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 18 084 47 015 5 994 0 0 3 584 3 596 2 180 1 054 471 2 411 2 383 2 679 1 319 1 729 701 674 426 2 792 2 417 1 426 1 526 1 621 1 408 1 089 1 473 1 509 1 495 1 335 1 108 1 500 1 348 1 295 1 417 1 732
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 10 810 7 381 4 821 5 731 5 538 13 028 11 808 11 339 11 811 15 429 8 273 9 471 7 918 9 553 11 727 6 890 7 666 7 974 10 291 10 341 9 216 9 560 9 579 10 064 10 840 9 865 10 293 10 413 10 721 11 752 10 887 10 579 11 312 11 580 12 514
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 83 50 20 0 67 23 17 25 18 19 34 31 18 15 17 45 33 34 16 26 29 29 27 26 26 33 32 31 31 30 31 24 28 31 53
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 1 0 0 0 0 7 3 6 18 19 11 8 5 3 8 538 643 695 1 5 2 449 2 661 2 606 2 583 2 599 3 323 3 473 3 574 3 607 3 566 325 381 403 393 492
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall : : : : 4,7 1,9 1,7 2,8 1,2 1,4 2,6 2,8 2,9 1,3 1,9 1,1 1,0 1,0 1,3 0,9 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,2 1,1 1,2 1,3 1,3
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 5,9 4,8 : 7,0 : 10,2 8,7 13,3 10,4 10,6 9,8 8,5 10,5 8,6 8,3 20,2 19,0 17,4 8,3 8,3 16,2 14,6 13,4 14,6 14,8 17,3 15,7 14,5 15,8 15,9 15,4 14,0 12,7 13,9 13,8

Kontakt