KOSTRA nøkkeltall

Berlevåg - 2024 (Finnmark Finnmárku)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Berlevåg Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Finnmark Finnmárk Finnmark Finnmárk
2019 2019 2019 2019 2019 2019
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 3,9 3,3 4,1 4,2 4,7 4,7
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 1,4 0,9 1,4 1,4 1,7 1,7
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 4 209 3 324 2 549 2 627 3 713 3 713
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) per innbygger (kr) kr 2 059 1 649 1 178 1 207 1 745 1 745
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 49 137 2 018 1 270 1 574 1 342 1 342
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger (kr) kr 587 513 305 309 438 438
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall 1,6 3,3 4,9 4,8 3,4 3,4
Utlån per innbygger (antall) antall 1,7 2,9 2,9 2,8 2,0 2,0
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 33,8 28,4 13,8 13,3 15,3 15,3
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall 14,1 18,0 25,5 27,2 16,3 16,3
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. Det vises ikke besøk og forestillinger separat for norske filmer for Bygdekinoen. I disse kommunene er visningsted satt lik en kinosal.

Kontakt