KOSTRA nøkkeltall

Berlevåg - 2024 (Finnmark Finnmárku)

Kommunal vannforsyning

Oppdatert 15.06.2020.

Rettelogg for Kommunal vannforsyning

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunal vannforsyning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Berlevåg Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Finnmark Finnmárk Finnmark Finnmárk
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Selvkostgrad (prosent) prosent .. 100 100 100 100 95 96 92 95 95 96 96 97 98 98 96 96 97 98 98 86 91 90 95 98 86 91 90 95 98
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (kr) kr .. 3 561 4 073 4 494 4 262 .. 4 089 4 249 4 240 4 566 .. 3 349 3 429 3 568 3 749 .. 3 345 3 425 3 564 3 744 .. 3 530 3 918 4 069 3 921 .. 3 530 3 918 4 069 3 921
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent 1,32 1,80 1,00 1,30 1,22 .. .. .. .. .. 0,66 0,69 0,66 0,66 0,67 0,67 0,70 0,67 0,67 0,68 0,52 0,47 0,53 0,50 0,47 0,52 0,47 0,53 0,50 0,47
E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 3,8 100,0 .. .. .. .. .. 98,0 99,0 98,7 98,7 99,4 98,3 99,2 98,9 98,9 99,5 99,4 91,8 98,8 98,1 81,8 99,4 91,8 98,8 98,1 81,8
Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent) prosent 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 .. .. .. .. .. 29,8 30,4 29,4 29,4 29,9 30,1 30,9 30,3 29,7 30,7 32,1 32,0 33,3 32,6 30,7 32,1 32,0 33,3 32,6 30,7

Kontakt