KOSTRA nøkkeltall

Balsfjord - 1933 (Troms Romsa)

Landbruk

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Balsfjord Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Troms Romsa Troms Romsa Troms Romsa Troms Romsa
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,7 0,7 0,6 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr 4 297 4 927 4 534 3 466 2 667 108 259 109 916 114 601 125 030 171 189 685 998 710 507 726 132 784 105 830 758 685 998 710 507 726 132 784 105 830 758 31 093 33 831 33 035 36 425 36 903 31 093 33 831 33 035 36 425 36 903 31 093 33 831 33 035 36 425 36 903 31 093 33 831 33 035 36 425 36 903
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr 4,2 4,8 4,4 3,4 2,6 3,2 3,2 3,4 3,7 .. 3,7 3,8 4,0 4,3 .. 3,7 3,8 3,9 4,3 .. 2,5 2,8 2,7 3,0 .. 2,5 2,8 2,7 3,0 .. 2,5 2,8 2,7 3,0 .. 2,5 2,8 2,7 3,0 ..
Landbrukseiendommer (antall) antall 1 025 1 026 1 026 1 009 1 014 34 122 33 956 33 956 34 028 .. 185 583 184 873 183 723 183 366 .. 185 732 185 025 183 875 183 518 .. 12 247 12 218 12 218 12 144 .. 12 247 12 218 12 218 12 144 .. 12 247 12 218 12 218 12 144 .. 12 247 12 218 12 218 12 144 ..
Jordbruksbedrifter (antall) antall 162 156 152 148 144 7 124 6 967 6 859 6 839 .. 41 813 41 034 40 239 39 565 .. 41 840 41 060 40 269 39 595 .. 940 917 892 868 .. 940 917 892 868 .. 940 917 892 868 .. 940 917 892 868 ..
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar 40 170 39 926 39 950 39 990 40 460 1 562 262 1 558 434 1 562 192 1 594 643 .. 9 829 445 9 817 037 9 833 598 9 842 544 .. 9 837 005 9 824 526 9 840 958 9 849 909 .. 238 841 235 739 240 326 239 241 .. 238 841 235 739 240 326 239 241 .. 238 841 235 739 240 326 239 241 .. 238 841 235 739 240 326 239 241 ..
Produktivt skogareal (dekar) dekar 411 871 411 631 411 631 411 426 411 190 12 540 879 12 432 815 12 432 815 12 613 957 .. 70 025 141 69 608 789 69 310 451 69 762 629 .. 70 296 092 69 861 963 69 563 625 70 020 711 .. 2 664 683 2 666 008 2 666 008 2 656 434 .. 2 664 683 2 666 008 2 666 008 2 656 434 .. 2 664 683 2 666 008 2 666 008 2 656 434 .. 2 664 683 2 666 008 2 666 008 2 656 434 ..
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 56,0 25,9 22,0 22,5 6,6 1 435,0 1 156,3 1 177,5 1 048,7 968,0 9 306,1 11 595,9 8 719,9 12 569,6 9 170,8 9 379,1 11 699,0 8 719,9 12 573,6 9 172,8 568,3 492,1 653,5 415,0 167,5 568,3 492,1 653,5 415,0 167,5 568,3 492,1 653,5 415,0 167,5 568,3 492,1 653,5 415,0 167,5
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 8,0 3,1 11,8 4,1 3,5 448,8 581,8 434,6 326,7 525,4 5 283,5 6 255,6 3 893,7 3 560,2 4 599,1 5 289,5 6 336,7 3 893,7 3 561,2 4 600,1 219,9 161,6 134,0 144,2 80,9 219,9 161,6 134,0 144,2 80,9 219,9 161,6 134,0 144,2 80,9 219,9 161,6 134,0 144,2 80,9
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 48,0 22,8 10,2 18,4 3,1 986,2 574,5 742,9 722,0 442,6 4 041,1 5 340,3 4 826,2 9 009,4 4 571,7 4 108,1 5 362,3 4 826,2 9 012,4 4 572,7 348,4 330,5 519,5 270,8 86,6 348,4 330,5 519,5 270,8 86,6 348,4 330,5 519,5 270,8 86,6 348,4 330,5 519,5 270,8 86,6
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar 0 39 364 274 281 2 685 3 201 4 299 4 899 8 039 18 139 21 565 22 702 24 855 27 493 18 139 21 575 22 702 24 855 27 493 913 837 1 142 2 012 1 181 913 837 1 142 2 012 1 181 913 837 1 142 2 012 1 181 913 837 1 142 2 012 1 181
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall 45 60 48 58 45 1 827 1 823 1 554 1 560 1 919 9 167 9 071 8 007 8 172 7 954 9 175 9 080 8 008 8 182 7 959 697 637 652 607 607 697 637 652 607 607 697 637 652 607 607 697 637 652 607 607

Kontakt