4435_1933
4435_1933
kostra
2019-10-21T15:26:00.000Z
no
tjenesteområde Kommunalt avløp Balsfjord, faktaark Kommunalt avløp Balsfjord

KOSTRA nøkkeltall

Balsfjord - 1933 (Troms Romsa)

Kommunalt avløp

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunalt avløp

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Balsfjord Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Troms Romsa Troms Romsa
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Selvkostgrad (prosent) prosent 100 96 100 100 0 0 0 0 97 99 100 97 97 99 100 97 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr 3 430 3 602 4 120 4 120 3 496 3 553 3 641 3 847 3 724 3 774 3 894 4 146 3 721 3 771 3 891 4 143 3 574 3 751 3 485 3 660 3 574 3 751 3 485 3 660
Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent .. .. .. .. .. .. .. .. 0,53 0,57 0,56 0,56 0,57 0,61 0,61 0,60 0,48 0,56 0,50 0,29 0,48 0,56 0,50 0,29
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt (prosent) prosent 65,9 91,5 91,5 89,2 .. .. .. .. 45,5 47,3 50,0 51,3 53,9 55,5 57,7 58,7 40,1 51,0 47,7 35,6 40,1 51,0 47,7 35,6

Kontakt