KOSTRA nøkkeltall

Balsfjord - 1933 (Troms Romsa)

Brann og ulykkesvern

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Balsfjord Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Troms Romsa Troms Romsa Troms Romsa Troms Romsa
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 1 053 1 048 1 181 1 437 1 529 1 156 1 244 1 280 1 404 1 464 1 042 1 119 1 153 1 242 1 262 1 002 1 069 1 106 1 180 1 203 1 116 1 173 1 211 1 256 1 322 1 116 1 173 1 211 1 256 1 322 1 116 1 173 1 211 1 256 1 322 1 116 1 173 1 211 1 256 1 322
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 836 760 845 1 067 1 217 910 952 968 1 080 1 118 831 897 929 993 1 012 804 861 897 950 969 909 944 978 1 007 1 070 909 944 978 1 007 1 070 909 944 978 1 007 1 070 909 944 978 1 007 1 070
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 217 287 336 369 312 246 292 311 324 345 211 222 224 248 250 198 207 209 230 233 207 229 232 248 252 207 229 232 248 252 207 229 232 248 252 207 229 232 248 252
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 850 843 944 1 161 1 218 852 919 934 1 020 1 062 762 807 822 889 917 740 778 794 849 879 811 885 914 959 1 010 811 885 914 959 1 010 811 885 914 959 1 010 811 885 914 959 1 010
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr 79 145 189 187 120 59 80 90 83 113 60 60 57 71 67 60 59 56 69 67 49 65 70 84 87 49 65 70 84 87 49 65 70 84 87 49 65 70 84 87
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 771 698 755 974 1 098 794 838 844 937 949 702 747 765 818 849 680 718 738 780 812 761 820 844 875 923 761 820 844 875 923 761 820 844 875 923 761 820 844 875 923
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,48 0,48 0,65 0,57 0,42 .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,72 0,70 0,69 0,70 0,70 0,71 0,82 0,94 1,00 0,83 0,97 0,82 0,94 1,00 0,83 0,97 0,82 0,94 1,00 0,83 0,97 0,82 0,94 1,00 0,83 0,97
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,30 0,30 0,30 0,30 0,24 .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,24 0,28 0,28 0,34 0,29 0,32 0,28 0,28 0,34 0,29 0,32 0,28 0,28 0,34 0,29 0,32 0,28 0,28 0,34 0,29 0,32
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,18 0,18 0,35 0,27 0,18 .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,47 0,46 0,46 0,47 0,47 0,54 0,66 0,66 0,54 0,65 0,54 0,66 0,66 0,54 0,65 0,54 0,66 0,66 0,54 0,65 0,54 0,66 0,66 0,54 0,65
Antall bygningsbranner (antall) antall 0 3 2 6 5 231 273 291 321 335 2 382 2 567 2 711 2 939 2 664 2 656 3 009 3 079 3 318 2 967 67 89 125 131 96 67 89 125 131 96 67 89 125 131 96 67 89 125 131 96
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 26 21 25 27 28 1 762 1 292 1 167 1 127 1 331 15 160 11 091 9 745 9 041 8 137 15 710 11 641 11 145 9 312 8 183 628 609 785 574 559 628 609 785 574 559 628 609 785 574 559 628 609 785 574 559

Kontakt