KOSTRA nøkkeltall

Austevoll - 1244 (Hordaland)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Austevoll Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Hordaland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 6,6 . 8,5 8,4 8,0 8,5 8,8 8,8 8,8 8,9 9,8 9,9 10,0 10,3 10,6 7,8 7,9 7,9 8,2 8,3 8,7 8,9 8,9 9,0 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 9,0 9,0 9,2 9,3 9,5 9,5
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 0 . 0 12 176 192 220 248 253 261 191 231 247 336 369 229 207 285 283 305 242 258 271 278 299 246 259 279 288 313 306 274 271 286 303
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 4,06 . 5,10 6,85 7,63 6,57 6,47 6,74 6,92 6,75 7,41 0,09 7,65 7,46 7,22 5,77 5,74 5,84 5,76 5,71 5,08 5,12 5,17 5,12 4,94 4,89 4,94 4,95 4,94 4,78 4,09 4,09 4,11 3,91 3,99
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 117 . 76 64 46 86 91 84 93 83 103 8 875 87 85 109 60 71 77 79 83 86 94 100 99 101 93 101 109 109 112 113 122 134 139 132
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 527 . 584 506 423 462 488 483 511 555 545 43 665 588 634 710 470 478 482 528 569 482 515 517 562 602 481 525 540 581 613 577 622 643 726 716
Herav utgifter til renhold (kr) kr 0 . 160 128 130 137 154 160 160 178 123 10 151 163 176 199 138 146 149 157 169 144 152 157 161 173 143 150 156 159 170 159 163 164 177 175
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 86 . 82 71 62 111 123 119 129 131 120 9 964 130 148 168 105 111 114 131 134 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 104 109 118 141 147
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt