KOSTRA nøkkeltall

Austevoll - 1244 (Hordaland)

Befolkningsprofil

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Befolkningsprofil

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Austevoll Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Hordaland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Innbyggere (antall) antall 5 118 5 156 5 189 5 212 5 236 196 821 197 458 196 642 192 553 198 184 120 225 120 871 120 418 120 320 106 570 427 467 428 873 429 843 433 115 513 572 4 555 595 4 591 560 4 622 151 4 647 141 4 674 089 5 213 985 5 258 317 5 295 619 5 328 212 5 367 580 516 497 519 961 522 539 524 495 528 129
Fødte per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 15,8 16,5 12,7 12,9 11,3 9,4 9,3 9,1 8,8 8,4 9,8 10,0 9,0 8,5 8,8 10,1 9,9 9,6 9,0 8,9 10,8 10,6 10,2 9,9 9,7 11,3 11,2 10,7 10,3 10,2 12,5 12,3 11,4 10,9 10,7
Døde per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 7,2 6,6 8,7 6,9 8,2 10,9 10,3 10,2 10,5 10,1 10,3 9,7 10,4 10,0 10,3 9,5 9,3 9,5 9,5 9,3 8,1 8,0 8,0 8,0 7,9 7,8 7,7 7,7 7,7 7,6 7,3 7,3 7,1 6,9 6,9
Netto innflytting (antall)1 antall 64 -13 12 -5 8 709 819 -597 -586 -602 463 621 -294 78 -453 1 271 1 149 922 -19 -376 24 875 23 675 20 232 15 891 18 435 29 802 26 076 21 293 18 081 25 327 2 479 874 296 -122 1 644
Andel skilte og separerte 16-66 år (prosent) prosent 7,3 7,1 7,4 7,6 7,7 9,9 9,8 9,6 9,7 9,9 9,8 9,7 9,6 9,7 9,5 10,3 10,2 10,2 10,1 10,2 10,9 10,8 10,7 10,7 10,6 10,8 10,7 10,6 10,5 10,4 9,3 9,3 9,2 9,2 9,1
Andel enslige innbyggere 80 år og over (prosent) prosent 68,2 65,4 68,5 64,3 64,4 65,9 65,6 66,1 62,8 62,6 66,2 65,7 64,9 64,6 64,9 65,3 64,8 64,5 63,4 62,8 63,9 63,4 62,7 62,0 61,5 64,4 63,9 63,2 62,5 62,0 63,2 62,9 62,0 61,1 61,0
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år (prosent) prosent 1,4 1,9 1,4 1,0 1,2 1,5 1,6 1,2 1,1 1,2 1,6 1,6 1,4 1,4 1,3 1,9 1,8 1,4 1,4 1,2 2,0 2,0 1,6 1,5 1,4 2,0 2,0 1,6 1,6 1,5 2,2 2,4 1,9 1,8 1,5
Andel innvandrerbefolkning (prosent) prosent 11,9 11,9 12,2 12,1 12,7 9,6 10,2 13,0 13,5 13,2 10,7 11,5 14,6 15,0 17,0 10,1 10,6 14,8 15,1 13,0 13,9 14,5 15,0 15,4 15,9 16,3 16,8 17,3 17,7 18,2 13,8 14,1 14,5 14,7 15,1
Samlet fruktbarhetstall (antall) antall 1,80 1,80 1,67 1,59 1,56 1,70 1,72 .. .. .. 1,80 1,73 .. .. .. 1,80 1,74 .. .. .. 1,80 1,73 .. .. .. 1,80 1,73 .. .. .. 1,80 1,80 .. .. ..
1Sumtall for flytting inn og ut av kommuner vil ikke være direkte sammenlignbare med tall på fylkesnivå fordi fylkestall ikke omfatter flyttinger mellom kommuner innen fylket.

Kontakt