KOSTRA nøkkeltall

Austevoll - 1244 (Hordaland)

Barnevern

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Austevoll Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Hordaland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 2 300 2 812 3 219 4 093 4 255 7 292 7 748 8 693 8 918 9 396 7 757 8 571 9 025 9 633 11 088 6 633 7 004 8 287 8 515 8 771 6 415 6 854 7 978 8 318 8 393 6 451 6 879 7 972 8 384 8 372 6 291 6 706 7 649 8 179 8 484
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 1,8 2,2 2,7 4,2 3,8 4,4 4,8 5,0 4,4 4,1 4,5 4,9 5,4 5,3 5,5 4,3 4,5 4,6 4,4 4,8 4,3 4,6 4,6 4,5 4,6 4,3 4,6 4,7 4,5 4,6 3,7 3,9 4,2 4,1 4,1
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 2,1 2,1 3,4 4,5 4,2 4,8 5,0 5,2 4,7 4,3 4,9 5,0 5,8 5,9 6,0 4,5 4,7 4,8 4,6 4,9 4,4 4,7 4,9 4,8 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 4,8 4,0 4,1 4,3 4,4 4,3
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 1,7 1,9 2,4 2,4 2,6 4,4 4,5 4,4 4,5 4,4 4,6 4,5 4,8 5,0 5,1 4,2 4,3 4,4 4,4 4,2 3,7 3,8 3,9 3,9 3,8 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 3,2 3,3 3,3 3,5 3,5
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 80 692 65 574 55 563 56 654 53 963 49 483 53 271 53 649 58 511 68 516 52 761 53 128 54 367 59 265 58 550 43 756 44 144 49 062 51 291 56 153 43 172 44 795 46 496 49 927 54 769 44 612 46 002 47 588 51 176 56 096 44 226 46 243 47 371 50 384 55 976
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 8 625 16 333 29 703 60 788 69 821 31 842 33 890 38 027 33 018 46 862 42 501 46 682 45 994 51 179 44 022 29 358 31 526 34 716 38 368 38 805 33 347 34 874 37 963 39 258 41 690 33 639 34 898 37 956 39 325 42 003 40 099 39 329 43 447 41 502 47 899
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 393 250 518 500 582 667 274 000 305 750 350 736 367 208 417 632 430 280 415 126 370 339 415 518 406 679 449 070 413 479 371 119 382 371 410 422 416 992 454 697 376 779 392 767 429 998 443 890 444 076 373 089 390 110 427 473 441 638 440 588 387 882 394 007 440 419 470 067 491 006
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 9,8 11,8 16,0 19,5 17,8 19,5 19,2 19,2 17,6 16,4 19,2 18,5 19,4 18,9 18,2 21,1 21,2 20,8 18,6 18,6 20,0 19,9 19,9 18,9 18,6 19,7 19,8 19,6 18,7 18,3 17,7 17,5 17,9 17,4 17,1
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 70 67 83 76 89 76 83 85 87 86 76 80 77 82 83 77 82 85 85 87 82 85 86 87 88 83 86 87 88 89 82 87 87 86 88

Kontakt