KOSTRA nøkkeltall

Aukra - 1547 (Møre og Romsdal)

Plan, byggesak og miljø

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Aukra Kostragruppe 01 Kostragruppe 16 Kostragruppe 17 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. .. .. .. 50 50 50 36 47 50 39 .. 43 .. . . . . 50 47 47 49 46 49 47 46 49 46 49 48 49 46 49 46
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 8 6 3 17 6 18 16 10 13 23 10 11 11 13 8 . . . . 6 18 18 18 17 17 17 17 18 17 17 26 22 25 26 20
Andel av kommuneplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. 100 .. .. .. 200 100 67 75 83 .. 100 100 100 100 . . . . .. 86 60 81 78 67 86 60 81 78 67 75 100 100 75 100
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent 50 20 38 50 50 15 16 23 19 34 22 22 26 29 100 . . . . 15 19 19 26 26 31 19 19 26 27 30 41 44 54 45 70
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. .. .. 0 0 26 73 18 6 65 11 13 9 10 8 . . . . 12 1 177 1 165 1 224 884 907 1 181 1 166 1 224 884 907 82 128 195 155 140
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 99 53 59 64 97 1 781 1 986 1 738 1 076 5 623 871 912 657 1 178 147 . . . . 1 311 80 866 79 021 74 668 71 711 74 566 86 591 85 306 80 561 77 458 80 584 5 110 5 138 4 498 4 312 4 974
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 13 31 40 17 35 27 37 31 41 51 25 35 34 53 . . . . 37 36 32 37 37 39 36 33 38 37 39 39 32 45 52 43
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager 6 7 11 15 9 16 14 16 15 20 14 13 15 16 22 . . . . 15 16 16 20 18 17 16 16 20 18 17 17 15 35 22 19
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent 100 .. .. 100 .. 92 96 100 100 99 84 92 100 100 100 . . . . 96 90 92 97 95 93 90 92 97 95 93 96 97 97 97 98
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 2 5 6 4 1 57 57 43 40 95 38 28 43 16 1 . . . . 20 1 741 1 682 1 607 1 392 1 288 1 800 1 731 1 644 1 440 1 321 123 125 95 80 77
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall 88 48 4 31 31 1 483 1 286 869 803 2 420 560 697 293 227 26 . . . . 242 43 837 39 200 33 292 29 786 31 027 46 642 42 169 36 334 32 788 33 994 3 280 2 604 1 988 2 100 2 297
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent 70 64 44 100 80 67 76 66 88 75 70 82 43 79 67 . . . . 69 86 85 81 83 78 86 85 81 83 78 81 72 72 86 79
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. .. 0 0 8 1 2 5 79 0 2 3 3 0 . . . . 0 1 594 1 787 1 992 1 193 1 559 1 965 1 787 2 367 1 573 1 901 60 51 58 21 21

Kontakt