KOSTRA nøkkeltall

Aukra - 1547 (Møre og Romsdal)

Kommunal vannforsyning

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunal vannforsyning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Aukra Kostragruppe 01 Kostragruppe 16 Kostragruppe 17 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Selvkostgrad (prosent) prosent 100 147 100 100 100 99 99 99 79 100 81 99 95 97 96 . . . .. .. 97 98 98 98 99 97 98 98 98 99 100 101 100 100 100
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (kr) kr 3 150 3 441 4 178 4 178 4 180 4 108 4 282 4 393 3 645 3 814 3 274 3 383 3 616 4 634 4 873 . . . 3 701 3 777 3 429 3 568 3 749 3 881 4 033 3 425 3 564 3 744 3 876 4 029 3 260 3 471 3 700 3 707 3 774
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent 2,99 1,55 0,61 0,98 1,28 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. 0,66 0,66 0,67 0,70 0,67 0,67 0,67 0,68 0,71 0,68 0,70 0,75 0,65 0,62 0,61
E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. 98,7 98,7 99,4 99,1 99,1 98,9 98,9 99,5 99,3 99,2 99,6 99,5 99,2 99,8 99,8
Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent) prosent 20,0 20,0 14,0 14,0 14,0 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. 29,4 29,4 29,9 29,8 30,3 30,3 29,7 30,7 30,5 31,5 33,9 34,1 29,3 30,6 33,4

Kontakt