KOSTRA nøkkeltall

Aukra - 1547 (Møre og Romsdal)

Klima og energi

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Aukra Kostragruppe 01 Kostragruppe 16 Kostragruppe 17 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 172 181 165 106 165 113 114 131 101 128 147 167 130 117 153 . . . 98 190 111 126 134 96 143 113 127 132 91 142 101 576 113 85 112
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,79 0,89 0,83 0,50 0,69 0,71 0,76 0,92 0,60 0,79 0,93 0,95 0,95 0,86 1,13 . . . 0,74 1,06 0,67 0,73 0,71 0,54 0,75 0,65 0,70 0,67 0,48 0,70 0,64 0,68 0,62 0,49 0,61
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 96,9 96,7 98,1 96,5 96,4 99,1 99,1 99,9 100,0 98,3 . . . 99,8 99,6 95,6 95,5 96,2 96,3 95,9 95,2 95,1 95,8 96,2 95,8 95,6 96,7 97,0 96,9 96,7
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 230 226 205 163 174 254 141 136 139 128 179 190 148 180 178 . . . 132 149 155 154 154 139 146 158 155 153 138 146 127 706 144 129 147
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 100 100 100 100 100 92 87 87 79 78 96 98 98 100 99 . . . 98 97 84 83 83 84 82 83 82 82 83 82 84 85 84 85 85
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 3 6 4 14 15 3 0 0 0 0 . . . 0 0 12 12 13 12 13 13 13 14 13 14 13 13 13 13 13
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 2 1 2 2 1 0 0 0 0 1 . . . 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . . . 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 3 6 7 6 5 2 2 2 0 0 . . . 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 1 1 1 1 1
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 100 100 100 100 100 97 97 97 96 96 99 100 100 100 99 . . . 100 100 95 95 96 97 96 95 94 96 96 96 95 95 96 96 97
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 0 0 0 0 4 . . . 0 0 5 5 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 2

Kontakt